☰ Menu
Urząd Gminy Ceków-Kolonia
Herb Urząd Gminy Ceków-Kolonia

Poniedziałek 13.07.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

 

Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy 2013 r.

 

L.p.

Nr zarządzenia

Data wydania

Treść zarządzenia

1

Nr 1/2013

2.01.2013r

w spr. instrukcji informacji publicznych nie umieszczonych w BIP

2

Nr 2/2013

7.01.2013r

w spr. opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych j.s.t. na 2013r

3

Nr 3/2013

10.01.2013r

w spr. powołania komisji przetargowej

4

Nr 4/2013

10.01.2013r

W spr. zmian budżetu Gminy Ceków-Kol, na rok 2013

5

Nr 5/2013

10.01.2013r

W spr. ustalenia zasad prowadzenia i procedur kontroli zarządczej

6

Nr 6/2013

30.01.2013r

W spr. kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Ceków-Kolonia

za IV kw.2012r.

7

Nr 7/2013

31.01.2013r

W spr. zmian budżetu Gminy Ceków-Kolonia na rok 2013

8

Nr 8/2013

15.02.2013r

W spr. odwołania Piotra Mielcarka z funkcji członka Zespołu Interdyscyplinarnego

9

Nr 9/2013

28.02.2013r

W spr. przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy

Ceków-Kolonia za 2012r.

10

Nr 10/2013

28.02.2013r

W spr. przedłużenia powierzenie zadań doradcy metodycznego

11

Nr 11/2013

07.03.2013r

W spr. opracowania planu obrony cywilnej Gminy Ceków-Kolonia

12

Nr 12/2013

07.03.2013r

W spr. objęcia przez Gminę Ceków-Kolonia udziałów w Spółce z o. o. Oświetlenie Uliczne i Drogowe z/s w Kaliszu

13

Nr 13/2013

02.04.2013r

W spr. zmian budżetu Gminy Ceków-Kolonia na rok 2013

14

Nr 14/2013

08.04.2013r

W spr. wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy

Ceków-Kolonia

15

Nr 15/2013

10.04.2013r

W spr. powołania i ustalenia składu komisji rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Ceków-Kolonia

 

16

Nr 16/2013

19.04.2013r

W spr. kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Ceków-Kolonia

za I kw. 2013r

17

Nr 17/2013

22.04.2013r

W spr. Regulaminu dofinansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ceków-Kolonia.

18

Nr 18/2013

25.04.2013r

W spr. przygotowania i zapewnienia działania gminnego systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania w Gminie Ceków-Kolonia

19

Nr 19/2013

26.04.2013r

W spr. zmian budżetu Gminy Ceków-Kolonia na rok 2013

20

Nr 20/2013

29.04.2013r

W spr. zmian budżetu Gminy Ceków-Kolonia na rok 2013

21

Nr 21/2013

09.05.2013r

W spr. powołania komisji przetargowej – odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Ceków-Kolonia.

22

Nr 22/2013

12.06.2013r

W spr. zmian budżetu Gminy Ceków-Kolonia na rok 2013

23

Nr 23/2013

17.06.2013r

W spr. przygotowania i przeprowadzenia na terenie gminy Ceków-Kolonia wojewódzkiego treningu systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania.

24

Nr 24/2013

21.06.2013r

W spr. powołania i ustalenia składu komisji rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Ceków-Kolonia.

25

Nr 25/2013

28.06.2013r

W spr. zmian budżetu Gminy Ceków-Kolonia na rok 2013

26

Nr 26/2013

10.07.2013r

W spr. powołania komisji przetargowej – dowóz uczniów

27

Nr 27/2013

10.07.2013r

W spr. powołania komisji przetargowej -przebudowa drogi gminnej

w Kosmowie.

28

Nr 28/2013

19.07.2013r

W spr. powołania komisji przetargowej – przebudowa drogi gminnej

Szadek-Plewnia

29

Nr 29/2013

23.07.2013r

W spr. kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Ceków-Kolonia

za II kw. 2013r.

30

Nr 30/2013

23.07.2013r

W spr. powołania komisji przetargowej – przebudowa drogi gminnej

Ceków-Kolonia.

31

Nr 31/2013

26.07.2013r

W spr. zmian budżetu Gminy Ceków-Kolonia na rok 2013.

32

Nr 32/2013

29.07.2013r

W spr. informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Ceków-Kolonia i informacji o kształtowaniu się WPF Gminy Ceków-Kolonia

za I półrocze 2013r.

33

Nr 33/2013

31.07.2013r

W spr. powołania komisji przetargowej – przygotowanie i dostawa obiadów jednodaniowych dla dzieci w szkołach od 3.09.2013r – 20.12.2013r.

34

Nr 34/2013

07.08.2013r

W spr. powołania komisji przetargowej – budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Ceków-Kolonia, Plewnia, Nowa Plewnia, Kosmów-Kolonia – etap II.

35

Nr 35/2013

12.08.2013r

W spr. powołania komisji przetargowej – budowa drogi powiatowej

Kosmów-Gostynie.

36

Nr 36/2013

12.08.2013r

W spr. powołania Joanny Dolnej w skład Zespołu Interdyscyplinarnego.

37

Nr 37/2013

14.08.2013r

W spr. zmian budżetu Gminy Ceków-Kolonia na rok 2013.

38

Nr 37a/2013

29.08.2013r

W spr. ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy uczniom objętym rządowym programem pomocy uczniom w 2013r

"Wyprawka szkolna"

39

Nr 38/2013

16.09.2013r

W spr. przygotowania i przeprowadzenia na terenie gminy Ceków-Kolonia wojewódzkiewgo treningu systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania.

40

Nr 39/2013

30.09.2013r

W spr. zmian budżetu Gminy Ceków-Kolonia na rok 2013.

41

Nr 40/2013

14.10.2013r

W spr. zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ceków-Kolonia na lata 2013-2017.

42

Nr 41/2013

22.10.2013r

W spr. kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Ceków-Kolonia

za III kwartał 2013r

43

Nr 42/2013

12.11.2013r

W spr. ustalenia projektu WPF gminy Ceków-Kolonia na lata 2014-2017.

44

Nr 43/2013

12.11.2013r

W spr. przyjęcia projektu uchwały budżetowej gminy Ceków-Kolonia na rok 2014.

45

Nr 44/2013

12.11.2013r

W spr. określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne.

46

Nr 45/2013

14.11.2013r

W spr. przygotowania i pze[rowadzenia na terenie gminy Ceków-Kolonia wojewódzkiego treningu systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania (SOA).

47

Nr 46/2013

18.11.2013r

W spr. spisu z natury – ubytkowanie środków trwałych

48

Nr 47/2013

29.11.2013r

W spr. zmian WPF Gminy Ceków-Kolonia na lata 2013-2017.

49

Nr 48/2013

11.12.2013r

W spr. spisu z natury

50

Nr 49/2013

16.12.2013r

W spr. upoważnienie kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dodatku mieszkaniowego i przyznawania w drodze decyzji dodatku energetycznego.

51

Nr 50/2013

17.12.2013r

W spr. wprowadzenia aneksu do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ceków-Kolonia.

52

Nr 51/2013

31.12.2013r

W spr. spisu z natury – kasa UG

53

Nr 52/2013

31.12.2013r

W spr. spisu z natury – kotłownia UG

 

 

Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy 2012 r.

 

L.p.

Nr zarządzenia

Data wydania

Treść zarządzenia

1

Nr 1/2012

02.01.2012r

W spr. ustanowienia pełnomocnika ds wyborów – urzędnika wyborczego w Gminie Ceków-Kolonia.

2

Nr 2/2012

02.01.2012r

W spr. powołania komisji do wydzielenia i zniszczenia dokumentacji z wyborów do Sejmu i Senatu RP.

3

Nr 3/2012

05.01.2012r

W spr. powołania i ustalenia składu komisji rekrutacyjnej na stanowisko "Animator sportu – Moje boisko Orlik 2012".

4

Nr 4/2012

17.01.2012r

W spr. opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych j.s.t.

5

Nr 5/2012

31.01.2012r

W spr. zmian budżetu Gminy Ceków-Kolonia na rok 2012.

6

Nr 5a/2012

02.02.2012r

W spr. kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu gminy Ceków-Kolonia za IV kw. 2011r.

7

Nr 6/2012

06.02.2012r

W spr. powołania Komisji do przeglądu stanu technicznego sprzętu w magazynie OC gminy.

8

Nr 7/2012

17.02.2012r

W spr. zmian budżetu Gminy Ceków-Kolonia na rok 2012.

9

Nr 8/2012

29.02.2012r

W spr. zmian budżetu Gminy Ceków-Kolonia na rok 2012.

10

Nr 9/2012

19.03.2012r

W spr. przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ceków-Kolonia za 2011r.

11

Nr 10/2012

27.03.2012r

W spr. powołania komisji przetargowej.

12

Nr 10a/2012

29.03.2012r

W spr. zmian budżetu Gminy Ceków-Kolonia na rok 2012.

13

Nr 11/2012

02.04.2012r

W spr. powołania komisji przetargowej – rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.

14

Nr 12/2012

03.04.2012r

W spr. ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Cekowie-Kolonii.

15

Nr 13/2012

19.04.2012r

W spr. kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Ceków-Kolonia za I kw. 2012r.

16

Nr 14/2012

24.04.2012r

W spr. zmian budżetu Gminy Ceków-Kolonia na rok 2012r.

17

Nr 15/2012

24.04.2012r

W spr. odwołania P. Lucyny Skałackiej z funkcji członka Zespołu Interdyscyplinarnego.

18

Nr 16/2012

26.04.2012r

W spr. sprzedaży mienia gminnego – sprzętu medycznego dzierżawionego przez NZOZ w Cekowie-Kolonii.

19

Nr 17/2012

26.04.2012r

W spr. sprzedaży mienie gminnego – sprzętu medycznego dzierżawionego przez Przychodnię Stomatologiczną NZOZ ANIDENT w Cekowie-Kolonii.

20

Nr 18/2012

26.06.2012r

W spr. powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Cekowie-Kolonii.

21

Nr 19/2012

07.05.2012r

W spr. zatwierdzenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkół w Cekowie-Kolonii.

22

Nr 20/2012

14.05.2012r

W spr. ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Kamieniu.

23

Nr 21/2012

16.05.2012r

W spr. wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii jako podmiotu właściwego do realizacji pracy z rodziną.

24

Nr 22/2012

31.05.2012r

W spr. powołania komisji ds weryfikacji wniosków oraz dokonania czynności odbiorowych przydomowych oczyszczalni ścieków.

25

Nr 23/2012

01.06.2012r

W spr. powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Kamieniu.

26

Nr 24/2012

11.06.2012r

W spr. zatwierdzenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkół w Kamieniu.

27

Nr 25/2012

19.06.2012r

W spr. powołania komisji ds kontroli obiektów sportowych i rekreacyjnych znajdujących się na terenie Gminy Ceków-Kolonia.

28

Nr 25a/2012

20.06.2012r

W spr. zmian budżetu Gminy Ceków-Kolonia na rok 2012.

29

Nr 26/2012

25.06.2012r

W spr. powołania komisji do dokonania oceny i wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej do przekazania na makulaturę.

30

Nr 27/2012

29.06.2012r

W spr. zmian budżetu Gminy Ceków-Kolonia na rok 2012.

31

Nr 28/2012

29.06.2012r

W spr. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF)Gminy Ceków-Kolonia na lata 2012-2017.

32

Nr 29/2012

16.07.2012

W spr. powołania komisji przetargowej – przebudowa drogi gminnej w miejscowości Prażuchy Nowe.

33

Nr 30/2012

19.07.2012r

W spr. kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Ceków-Kolonia za II kw. 2012r.

34

Nr 31/2012

19.07.2012r

W spr. zmian budżetu Gminy Ceków-Kolonia na rok 2012.

35

Nr 32/2012

24.07.2012r

W spr. powołania komisji przetargowej – dowóz uczniów.

36

Nr 33/2012

30.07.2012r

W spr. informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ceków-Kolonia i informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ceków-Kolonia, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, za I półrocze 2012r.

37

Nr 34/2012

31.07.2012r

W spr. ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady (polityki) rachunkowości.

38

Nr 35/2012

01.08.2012r

W spr. zmian budżetu Gminy Ceków-Kolonia na rok 2012.

39

Nr 36/2012

02.08.2012r

W spr. zmiany w WPF Gminy Ceków-Kolonia na lata 2012-2017.

40

Nr 37/2012

07.08.2012r

W spr. powołania komisji Egzaminacyjnej dla M. Grzesik ubiegającej się o awans zawodowy.

41

Nr 38/2012

14.08.2012r

W spr. powołania komisji przetargowej – przygotowywanie i dostarczanie obiadów do szkół.

42

Nr 39/2012

17.08.2012r

W spr. powołanie komisji przetargowej – przebudowa drogi powiatowej Kosmów-Gostynie Szadykierz.

43

Nr 40/2012

22.08.2012r

W spr. ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy uczniom objętym Rządowym programem pomocy uczniom w 2012r "Wyprawka szkolna".

44

Nr 41/2012

22.08.2012r

W spr. zmian budżetu Gminy Ceków-Kolonia na rok 2012.

45

Nr 42/2012

04.09.2012r

W spr. powołania komisji przetargowej – przebudowa drogi gminnej Stare Prażuchy.

46

Nr 43/2012

10.09.2012r

W spr. powołania komisji przetargowej – budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami Ceków-Kolonia, Plewnia,Nowa Plewnia,Kosmów-Kolonia – ETAP I

47

Nr 44/2012

19.09.2012r

W spr. przygotowania i przeprowadzenia na terenie gminy Ceków-Kolonia wojewódzkiego treningu systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania.

48

Nr 45/2012

27.09.2012r

W spr. zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ceków-Kolonia na lata 2012-2017.

49

Nr 45a/2012

28.09.2012r

W spr. zmian budżetu Gminy Ceków-Kolonia na rok 2012.

50

Nr 46/2012

01.10.2012r

W spr. upoważnienia P. Iwony Chowańskiej do przeprowadzania wywiadów środowiskowych służących do ustalania uprawnień w sprawach dodatków mieszkaniowych.

51

Nr 47/2012

15.10.2012r

W spr. zmian budżetu Gminy Ceków-Kolonia na rok 2012.

52

Nr 48/2012

23.10.2012

W spr. powołania komisji przetargowej – udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wys. 900.000zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

53

Nr 49/2012

26.10.2012r

W spr. zmian budżetu Gminy Ceków-Kolonia na rok 2012.

54

Nr 50/2012

26.10.2012r

W spr. kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Ceków-Kolonia za III kw. 2012r.

55

Nr 51/2012

08.11.2012r

W spr. przygotowania i przeprowadzenia na terenie gminy Ceków-Kolonia wojewódzkiego i powiatowego treningu systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania.

56

Nr 52/2012

12.11.2012r

W spr. ustalenia projektu Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ceków-Kolonia na lata 2013-2017.

57

Nr 53/2012

12.11.2012r

W spr. przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Ceków-Kolonia na rok 2013.

58

Nr 54/2012

22.11.2012r

W spr. powołania komisji przetargowej – usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć w ramach projektu systemowego "Szansa dla najmłodszych".

59

Nr 55/2012

22.11.2012r

W spr. określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne.

60

Nr 56/2012

22.11.2012r

W spr. zmian budżetu Gminy Ceków-Kolonia na rok 2012.

61

Nr 57/2012

30.11.2012r

W spr. powołania komisji przetargowej – przygotowywanie i dostawa obiadów dwudaniowych dla szkół.

62

Nr 58/2012

30.11.2012r

W spr. powołania komisji egzaminacyjnej dla P. Ewy Marczyńskiej ubiegającej się o awans zawodowy.

63

Nr 59/2012

30.11.2012r

W spr. wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ceków-Kolonia.

64

Nr 60/2012

28.12.2012r

W spr. zmian budżetu Gminy Ceków-Kolonia na rok 2012.

65

Nr 61/2012

28.12.2012r

W spr. zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ceków-Kolonia na lata 2012-2017.

66

Nr 62/2012

31.12.2012r

W spr. sporządzenia spisu z natury – kasa UG.

67

Nr 63/2012

31.12.2012r

W spr. sporządzenia spisu z natury – kotłownia UG.

68

Nr 64/2012

31.12.2012r

W spr. spisu z natury – środki trwałe.

69

Nr 65/2012

31.12.2012r

W spr. sporządzenia inwentaryzacji kont na dzień 31.12.2012r.

 

 

Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy 2011 r.

 

L.p.

Nr zarządzenia

Data wydania

Treść zarządzenia

1

Nr 1/2011

14.01.2011r

W spr. wyborów sołtysów i rad sołeckich

2

Nr 1a/2011

14.01.2011r

W spr. ustalenia zasad sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Ceków-Kolonia

3

Nr 2/2011

17.01.2011r

W spr. powołania zespołu interdyscyplinarnego

4

Nr 3/2011

04.02.2011r

W spr. powołania komisji przetargowej – usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć w ramach projektu systemowego "Szansa dla najmłodszych"

5

Nr 4/2011

10.02.2011r

W spr. opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych j.s.t.

6

Nr 5/2011

11.02.2011r

W spr. powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-architektonicznej

7

Nr 6/2011

15.02.2011r

W spr. powołania komisji przetargowej – budowa placu zabaw dla dzieci i młodzieży w Morawinie

8

Nr 7/2011

27.02.2011r

W spr. powołania komisji przetargowej – zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz wyposażenia dla szkół w ramach projektu systemowego "Szansa dla najmłodszych"

9

Nr 8/2011

10.03.2011r

W spr. powołania komisji do wydzielenie dokumentacji niearchiwalnej z wyborów do organów j.s.t.

10

Nr 9/2011

28.03.2011r

W spr. przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ceków-Kolonia za 2010r.

11

Nr 10/2011

08.04.2011r

W spr. powołania komisji przetargowej – budowa kompleksu boisk sportowych "Moje Boisko-Orlik 2012" wraz z rozbudową zaplecza sanitarno-szatniowego w Cekowie-Kolonii

12

Nr 11/2011

18.04.2011r

W spr. kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Ceków-Kolonia za I kw. 2011r

13

Nr 12/2011

29.04.2011r

W spr. zmian budżetu Gminy Ceków-Kolonia na rok 2011

14

Nr 13/2011

23.05.2011r

W spr. zmian budżetu Gminy Ceków-Kolonia na rok 2011

15

Nr 14/2011

23.05.2011r

W spr. ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Morawinie

16

Nr 15/2011

31.05.2011r

W spr. powołania komisji przetargowej – budowa placu zabaw dla dzieci i młodzieży w Cekowie-Kolonii

17

Nr 16/2011

25.05.2011r

W spr. wskazania systemu wykonywania czynności kancelaryjnych

18

Nr 17/2011

25.05.2011r

W spr. wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych

19

Nr 18/2011

25.05.2011r

W spr. przesyłek wpływających, nie otwieranych przez sekretariat

20

Nr 19/2011

13.06.2011r

W spr. powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora SP w Morawinie

21

Nr 20/2011

16.06.2011r

W spr. zatwierdzenia konkursu na dyrektora SP w Morawinie

22

Nr 21/2011

22.06.2011r

W spr. przekazania GOPS w Cekowie-Kolonii organizowania prac społecznie użytecznych na terenie gminy Ceków-Kolonia

23

Nr 22/2011

07.07.2011r

W spr. zmian budżetu Gminy Ceków-Kolonia na rok 2011

24

Nr 23/2011

08.07.2011r

W spr. powołania komisji przetargowej -dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Ceków-Kolonia w roku szkolnym 2011/2012

25

Nr 24/2011

18.07.2011r

W spr. powołania komisji egzaminacyjnej dla P. Małgorzaty Tomczyk ubiegającej się o stopień awansu zawodowego

26

Nr 25/2011

20.07.2011r

W spr. kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Ceków-Kolonia za II kw. 2011r.

27

Nr 26/2011

22.07.2011r

W spr. rozwiązania Gminnego Biura Spisowego

28

Nr 27/2011

05.08.2011r

W spr. wyznaczenia na obszarze gminy Ceków-Kolonia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

29

Nr 28/2011

10.08.2011r

W spr. powołania komisji przetargowej – przygotowanie i dostawa obiadów dwudaniowych dla szkół.

30

Nr 29/2011

22.08.2011r

W spr. sporządzenia spisu z natury Zakład Podstawowej i Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej "Ceków"

31

Nr 30/2011

23.08.2011r

W spr. informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ceków-Kolonia i informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ceków-Kolonia

32

Nr 31/2011

29.08.2011r

W spr. sporządzenia spisu zużytego sprzętu komputerowego i elektrycznego przeznaczonego do ubytkowania i przekazania do ZUOK "Orli Staw"

33

Nr 32/2011

31.08.2011r

W spr. powołania komisji przetargowej – budowa placu zabaw przy ZS w Kamieniu w ramach programu "Radosna Szkoła"

34

Nr 33/2011

31.08.2011r

W spr. powołania komisji przetargowej – przebudowa drogi gminnej Kamień – Magdalenów.

35

Nr 34/2011

08.09.2011r

W spr. zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ceków-Kolonia na lata 2011-2017.

36

Nr 35/2011

08.09.2011r

W spr. ustalenia terminu składania wniosków na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów kl. I-III szkoły podstawowej i dla uczniów kl. III gimnazjum.

37

Nr 36/2011

19.09.2011r

W spr. powołania obwodowych komisji wyborczych

38

Nr 37/2011

19.09.2011r

W spr. przygotowania i przeprowadzenia na terenie gminy Ceków-Kolonia wojewódzkiego treningu systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania

39

Nr 38/2011

29.09.201r

W spr. powołania komisji przetargowej – przebudowa drogi Kosmów

40

Nr 39/2011

30.09.2011r

W spr. zmian budżetu Gminy Ceków-Kolonia na rok 2011.

41

Nr 40/2011

06.10.2011r

W spr. zmian budżetu Gminy Ceków-Kolonia na rok 2011.

42

Nr 41/2011

17.10.2011r

W spr. powołania komisji przetargowej – udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wys. 1.000.000zł na sfinansowanie deficytu budżetu w 2011r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

43

Nr 42/2011

20.10.2011r

W spr. kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Ceków-Kolonia za III kw. 2011r.

44

Nr 43/2011

28.10.2011r

W spr. powołania komisji egzaminacyjnej dla P. Przemysława Górskiego ubiegającego się o stopień awansu zawodowego.

45

Nr 44/2011

02.11.2011r

W spr. zmian budżetu Gminy Ceków-Kolonia na rok 2011.

 

46

Nr 45/2011

10.11.2011r

W spr. ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ceków-Kolonia na lata 2012-2017.

47

Nr 46/2011

10.11.2011r

W spr. przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Ceków-Kolonia

na rok 2012r.

48

Nr 47/2011

17.11.2011r

W spr. zmian budżetu Gminy Ceków-Kolonia na rok 2011.

49

Nr 48/2011

21.11.2011r

W spr. przygotowania i przeprowadzenia na terenie gminy Ceków-Kolonia wojewódzkiego treningu systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania.

50

Nr 49/2011

21.11.2011r

W spr. zmian budżetu Gminy Ceków-Kolonia na rok 2011.

51

Nr 50/2011

29.11.2011r

W spr. powołania komisji przetargowej – przygotowanie i dostawa obiadów dwudaniowych do szkół.

52

Nr 51/2011

30.11.2011r

W spr. określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne.

53

Nr 52/2011

30.11.2011r

W spr. zmian budżetu Gminy Ceków-Kolonia na rok 2011.

54

Nr 53/2011

06.12.2011r

W spr. przestrzegania zasad i procedur korzystania z legalnego oprogramowania oraz ochrony własności intelektualnej w urzędzie gminy w Cekowie-Kolonii.

55

Nr 54/2011

30.12.2011r

W spr. spisu z natury – kasa UG.

56

Nr 55/2011

30.12.2011r

W spr. spisu z natury – kotłownia UG.

57

Nr 56/2011

30.12.2011r

W spr. zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ceków-Kolonia

na lata 2011-2017.

58

Nr 57/2011

30.12.2011r

W spr. spisu z natury – środki trwałe w używaniu – ZOZ "Ceków".

59

Nr 58/2011

30.12.2011r

W spr. spisu z natury – środki trwałe UG.

60

Nr 59/2011

30.12.2011r

W spr. spisu z natury – OSP .

61

Nr 60/2011

30.12.2011r

W spr. spisu z natury – magazyn UG.

62

Nr 61/2011

30.12.2011r

W spr. sporządzenia inwentaryzacji kont do bilansu na dzień 31.12.2011r

63

Nr 62/2011

30.12.2011r

W spr. wprowadzenia Regulaminu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Cekowie-Kolonii i jednostkach organizacyjnych Gminy Ceków-Kolonia.

64

Nr 63/2011

30.12.2011r

W spr. ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady (polityki) rachunkowości.

65

Nr 64/2011

30.12.2011r

W spr. wprowadzenia instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania.

66

Nr 65/2011

30.12.2011r

W spr. wprowadzenia instrukcji określającej zasady przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji.

67

Nr 66/2011

30.12.2011r

W spr. wprowadzenia instrukcji kasowej.

68

Nr 67/2011

30.12.2011r

W spr. wprowadzenia instrukcji w spr. ewidencji podatków i opłat.

 

Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy 2010 r.

 

 

L.p.

Nr zarządzenia

Data wydania

Treść zarządzenia

1

Nr 1/2010

05.01.2010r

W spr. opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych j.s.t.

2

Nr 2/2010

28.02.2010r

 

3

Nr 3/2010

28.02.2010r

W spr. przedłużenia powierzenia zadań doradcy metodycznego.

4

Nr 4/2010

 

 

5

Nr 5/2010

22.04.2010r

W spr. wyznaczenia na obszarze gminy Ceków-Kolonia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

6

Nr 6/2010

26.04.2010r

W spr. wyznaczenia dnia dodatkowo wolnego od pracy z tytułu święta przypadającego w sobotę dla pracowników Urzędu Gminy Ceków-Kolonia i Gminnych Jednostek Organizacyjnych.

7

Nr 7/2010

26.04.2010r

W spr. powołania komisji przetargowej – przebudowa- modernizacja Wiejskiego Domu Kultury w Kamieniu II etap.

8

Nr 8/2010

17.05.2010r

W spr. zmian budżetu Gminy Ceków-Kolonia na rok 2010.

9

Nr 9/2010

28.05.2010r

W spr. powołania obwodowych komisji wyborczych.

10

Nr 9a/2010

31.05.2010r

W spr. powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2010r.

11

Nr 10/2010

16.06.2010r

W spr. zmian budżetu Gminy Ceków-Kolonia na rok 2010.

12

Nr 11/2010

23.06.2010r

W spr. zmian w składach osobowych komisji wyborczych powołanych Zarządzeniem nr 9/2010 Wójta Gminy Ceków-Kolonia z dn. 28.05.2010r w spr. powołania obwodowych komisji wyborczych.

13

Nr 12/2010

25.06.2010r

W spr. powołania komisji przetargowej – rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Morawinie.

14

Nr 13/2010

28.06.2010r

W spr. zmiany w składzie osobowym OKW nr 1 w Cekowie-Kolonii.

15

Nr 14/2010

30.06.2010r

W spr. uzupełnienia składu osobowego Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1

w Cekowie-Kolonii..

16

Nr 15/2010

08.07.2010r

W spr. powołania komisji przetargowej – dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Ceków-Kolonia.

17

Nr 16/2010

16.07.2010r

W spr. powołania komisji przetargowej – rozbudowa sieci wodociągowej

w Morawinie.

18

Nr 17/2010

20.07.2010r

W spr. powołania komisji przetargowej – przebudowa drogi gminnej

w Kamieniu.

19

Nr 18/2010

27.07.2010r

W spr. zmian budżetu Gminy Ceków-Kolonia na rok 2010.

20

Nr 19/2010

02.08.2010r

W spr. powołania komisji egzaminacyjnej dla P. Joanny Kędzia ubiegającej się o stopień awansu zawodowego.

21

Nr 20/2010

04.08.2010r

W spr. powołania komisji do wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej z wyborów na Prezydenta RP przeznaczonej na makulaturę.

22

Nr 21/2010

17.08.2010r

W spr. zmian budżetu Gminy Ceków-Kolonia na rok 2010.

23

Nr 22/2010

17.08.2010r

W spr. powołania komisji przetargowej – przebudowa dróg gminnych

w miejscowościach: Kuźnica i Przespolew Kościelny.

24

Nr 23/2010

23.08.2010r

W spr. sprostowania błędu pisarskiego w Zarządzeniu nr 18/2010

z dnia 27.07.2010r.

25

Nr 24/2010

25.08.2010r

W spr. powołania komisji przetargowej – udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wys. 1.700.000zł na sfinansowanie deficytu budżetu w 2010r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

26

Nr 25/2010

25.08.2010r

W spr. przygotowania i zapewnienia działania gminnego systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania w Gminie Ceków-Kolonia.

27

Nr 26/2010

31.08.2010r

W spr. ustalenia terminu składania wniosków na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej i dla uczniów klasy II gimnazjum.

28

Nr 27/2010

17.09.2010r

W spr. przygotowania i przeprowadzenia na terenie gminy Ceków-Kolonia wojewódzkiego treningu systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania.

 

29

Nr 28/2010

21.09.2010r

W spr. wyznaczenia na obszarze gminy Ceków-Kolonia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

30

Nr 29/2010

21.09.2010r

W spr. zmian budżetu Gminy Ceków-Kolonia na rok 2010.

31

Nr 30/2010

04.10.2010r

W spr. wprowadzenia i wdrożenia do stosowania Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych oraz Polityki bezpieczeństwa danych osobowych.

32

Nr 31/2010

04.10.2010r

W spr. powierzenia obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych.

33

Nr 32/2010

05.10.2010r

W spr. wprowadzenie do stosowania „Instrukcję kancelaryjną dla Urzędu Gminy w Cekowie-Kolonii.

34

Nr 33/2010

05.10.2010r

W spr. wyznaczenia nauczycieli zastępujących Dyrektora Szkoły Podstawowej w Przespolewie Pańskim z Filią w Cekowie-Kolonii w przypadku jego nieobecności.

35

Nr 34/2010

05.10.2010r

W spr. wyznaczenia nauczyciela zastępującego Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kosmowie w przypadku jego nieobecności.

36

Nr 35/2010

05.10.2010r

W spr. wyznaczenia nauczyciela zastępującego Dyrektora Szkoły Podstawowej w Morawinie w przypadku jego nieobecności.

37

Nr 36/2010

05.10.2010r

W spr. wyznaczenia nauczyciela zastępującego Dyrektora Gimnazjum w Cekowie-Kolonii w przypadku jego nieobecności.

38

Nr 37/2010

05.10.2010r

W spr. wyznaczenia nauczyciela zastępującego Dyrektora Zespołu Szkół w Kamieniu w przypadku jego nieobecności.

39

Nr 38/2010

21.10.2010r

W spr. powołania komisji przetargowej – budowa placu zabaw dla dzieci i młodzieży w Morawinie.

40

Nr 39/2010

08.11.2010r

W spr. powołania komisji przetargowej – bankowa obsługa budżetu gminy

w latach 2011-2014

41

Nr 40/2010

09.11.2010r.

W spr. powołania zespołów ds korekty kart do głosowania w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r.

42

Nr 41/2010

12.11.2010r

W spr. ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ceków-Kolonia na lata 2011-2017.

43

Nr 42/2010

12.11.2010r

W spr. przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Ceków-Kolonia

44

Nr 43/2010

12.11.2010r

W spr. określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne.

45

Nr 44/2010

17.11.2010r

W spr. przygotowania i przeprowadzenia na terenie gminy Ceków-Kolonia wojewódzkiego treningu systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania.

46

Nr 45/2010

17.11.2010r

W spr. przygotowania i przeprowadzenia na terenie gminy Ceków-Kolonia powiatowego treningu systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania.

47

Nr 46/2010

18.11.2010r

W spr. zmian budżetu Gminy Ceków-Kolonia na rok 2010r

48

Nr 47/2010

18.11.2010r

W spr. wyznaczenia nauczyciela zastępującego Dyrektora Publicznego Przedszkola w Cekowie-Kolonii w przypadku jego nieobecności.

49

Nr 48/2010

06.12.2010r

W spr. powołania Gminnego Biura Spisowego w celu przygotowania i przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011 roku.

50

Nr 49/2010

10.12.2010r

W spr. przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu i bazy magazynowej OC

51

Nr 50/2010

20.12.2010r

W spr. wyznaczenia dnia dodatkowo wolnego od pracy z tytułu święta przypadającego w sobotę dla pracowników Urzędu Gminy Ceków-Kolonia i Gminnych Jednostek Organizacyjnych.

52

Nr 51/2010

30.12.2010r

W spr. spisu z natury – kasa UG.

53

Nr 52/2010

30.12.2010r

W spr. spisu z natury – kotłownia UG.

54

Nr 53/2010

30.12.2010r

W spr. sporządzenia inwentaryzacji kont do bilansu na dzień 31.12.2010r.

55

Nr 54/2010

30.12.2010r.

W spr. powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

 

Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy 2009 r.

 

L.p.

Nr zarządzenia

Data wydania

Treść zarządzenia

1

Nr 1/2009

08.01.2009r

W spr. opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych j.s.t

2

Nr 2/2009

20.01.2009r

W spr. ogłoszenia konkursu i regulaminu konkursu ma stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Kosmowie

3

Nr 3/2009

16.02.2009r

W spr. zmian budżetu Gminy Ceków-Kolonia na rok 2009.

4

Nr 4/2009

16.02.2009r

W spr. powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Kosmowie.

5

Nr 5/2009

17.03.2009r

W spr. przygotowania i przeprowadzenia na terenie gminy Ceków-Kolonia wojewódzkiego treningu systemu wczesnego ostrzegania i systemu wykrywania i alarmowania.

6

Nr 6/2009

17.03.2009r

W spr. wyznaczenia na obszarze gminy Ceków-Kolonia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

7

Nr 7/2009

31.03.2009r

W spr. powołania komisji przetargowej – udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego na sfinansowanie deficytu budżetu w 2009r. w wysokości 1.700.000zł.

8

Nr 7a/2009

01.04.2009r

W spr. ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy Ceków-Kolonia.

9

Nr 8/2009

03.04.2009r

W spr. powołania i ustalenia składu komisji rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Ceków-Kolonia.

10

Nr 9/2009

04.05.2009r

W spr. wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej oraz wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników.

11

Nr 10/2009

08.05.2009r

W spr. powołania obwodowych komisji wyborczych.

12

Nr 11/2009

11.05.2009r

W spr. powołania i ustalenia składu komisji do przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miejscowości Ceków, Ceków-Kolonia oraz Kamień dot. wprowadzenia zmian administracyjnych numeracji nieruchomości wynikających z wprowadzenia nazw ulic.

13

Nr 12/2009

22.05.2009r

W spr. przygotowania i przeprowadzenia na terenie gminy Ceków-Kolonia wojewódzkiego treningu systemu wczesnego ostrzegania i systemu wykrywania i alarmowania.

14

Nr 13/2009

22.05.2009r

W spr. zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Cekowie-Kolonii, nadanego zarządzeniem nr 7/2007 z dn. 28.03.2007r.

15

Nr 14/2009

03.06.2009r

W spr. powołania komisji przetargowej – przebudowa dróg gminnych w Cekowie-Kolonii.

16

Nr 14a/2009

03.06.2009r

W spr. ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych oraz Zakładowego Planu Kont w związku z realizacją projektów współfinansowanych ze środków UE.

17

Nr 15/2009

08.06.2009r

W spr. ogłoszenia konkursu i regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Cekowie-Kolonii.

18

Nr 16/2009

08.06.2009r

W spr. zmian budżetu Gminy Ceków-Kolonia na rok 2009.

19

Nr 16a/2009

14.06.2009r

W spr. wprowadzenia w Urzędzie Gminy Ceków-Kolonia regulaminu okresowej oceny pracowników.

20

Nr 17/2009

16.06.2009r

W spr. przygotowania i przeprowadzenia na terenie gminy Ceków-Kolonia wojewódzkiego treningu systemu wczesnego ostrzegania i systemu wykrywania i alarmowania.

21

Nr 17a/2009

17.06.2009r

W spr. ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych Gminy Ceków-Kolonia.

22

Nr 18/2009

29.06.2009r

W spr. powołania komisji przetargowej – rozbudowa budynku Urzędu Gminy Ceków-Kolonia etap II.

23

Nr 19/2009

30.06.2009r

W spr. powołania komisji przetargowej – przebudowa-modernizacja Wiejskiego Domu Kultury etap I.

24

Nr 20/2009

30.06.2009r

W spr. powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora w Publicznym Przedszkolu w Cekowie-Kolonii.

25

Nr 21/2009

16.07.2009r

W spr. powołania komisji przetargowej – dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Ceków-Kolonia w r. szk.2009/10

26

Nr 22/2009

29.07.2009r

W spr. powołania komisji przetargowej – przebudowa dróg gminnych w Cekowie-Kolonii.

27

Nr 23/2009

11.08.2009r

W spr. powołania komisji egzaminacyjnej dla P. Joanny Dolnej ubiegającej się o stopień awansu zawodowego.

28

Nr 24/2009

11.08.2009r

W spr. powołania komisji egzaminacyjnej dla P. Beaty Kulawinek ubiegającej się o stopień awansu zawodowego.

29

Nr 25/2009

11.08.2009r

W spr. powołania komisji egzaminacyjnej dla P. Macieja Zaparta ubiegającego się o stopień awansu zawodowego.

30

Nr 26/2009

11.08.2009r

W spr. dnia dodatkowo wolnego od pracy z tytułu święta przypadającego w sobotę dla pracowników Urzędu Gminy Ceków-Kolonia i Gminnych Jednostek Organizacyjnych.

31

Nr 27/2009

02.09.2009r

W spr. powołania komisji do wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej z wyborów do Parlamentu Europejskiego.

32

Nr 28/2009

14.09.2009r

W spr. przygotowania i przeprowadzenia na terenie gminy Ceków-Kolonia wojewódzkiego treningu systemu wczesnego ostrzegania i systemu wykrywania i alarmowania.

33

Nr 29/2009

14.09.2009r

W spr. zapewnienia okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe.

34

Nr 29a/2009

30.09.2009r

W spr. zmian budżetu Gminy Ceków-Kolonia na rok 2009.

35

Nr 30/2009

07.10.2009r

W spr. powołania komisji przetargowej -rozbudowa budynku Urzędu Gminy Ceków-Kolonia etap IV.

36

Nr 31/2009

19.10.2009r

W spr. powołania komisji przetargowej – przebudowa dróg gminnych w Podzborowie.

37

Nr 32/2009

12.11.2009r

W spr. przyjęcia projektu budżetu Gminy Ceków-Kolonia na rok 2010.

38

Nr 33/2009

18.11.2009r

W spr. powołania komisji stypendialnej i ustalenia jej zadań i trybu pracy.

39

Nr 34/2009

23.11.2009r

W spr. powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.

40

Nr 35/2009

03.12.2009r

 

41

Nr 36/2009

10.12.2009r

W spr. dnia dodatkowo wolnego od pracy z tytułu święta przypadającego w sobotę dla pracowników Urzędu Gminy Ceków-Kolonia i Gminnych jednostek Organizacyjnych.

42

Nr 37/2009

14.12.2009r

W spr. określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne.

43

Nr 38/2009

15.12.2009r

W spr. ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady (polityki) rachunkowości.

44

Nr 39/2009

22.12.2009r

W spr. zmian budżetu Gminy Ceków-Kolonia na rok 2009.

45

Nr 40/2009

22.12.2009r

W spr. powołania komisji przetargowej – sprzedaż nieruchomości zabudowanych.

46

Nr 41/2009

30.12.2009r

W spr. spisu z natury – kasa UG

47

Nr 42/2009

30.12.2009r

W spr. spisu z natury – kotłownia UG.

 

 

Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy 2008 r.

 

 

L.p.

Nr zarządzenia

Data wydania

Treść zarządzenia

1

Nr 1/2008

03.01.2008r

W spr. spisu z natury – gabinet stomatologiczny ZOZ Ceków.

2

Nr 2/2008

09.01.2008r

W spr. powołania komisji do wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej z wyborów do Sejmu i Senatu RP.

3

Nr 3/2008

09.01.2008r

W spr. opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych j.s.t.

4

Nr 4/2008

01.02.2008r

W spr. powołania komisji ds weryfikacji wniosków oraz przeprowadzenia czynności odbiorowych dot. przydomowych oczyszczalni ścieków.

5

Nr 5/2008

06.02.2008r

W spr. utworzenia gminnego systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach oraz gminnego systemu wykrywania i alarmowania w gminie Ceków-Kolonia.

6

Nr 6/2008

11.02.2008r

W spr. powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz ustalenia Regulaminu Organizacji i Pracy Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

7

Nr 7/2008

20.02.2008r

W spr. powołania komisji przetargowej – przebudowa drogi gminnej we wsi Stare Prażuchy.

8

Nr 8/2008

06.03.2008r

W spr. zmiany budżetu i w budżecie gminy Ceków-Kolonia na 2008r.

9

Nr 9/2008

20.03.2008r

W spr. przygotowania i przeprowadzenia na terenie gminy Ceków-Kolonia wojewódzkiego treningu systemu wczesnego ostrzegania i systemu wykrywania i alarmowania.

10

Nr 10/2008

27.03.2008r

W spr. organizacji stanowiska kierowania Wójta Gminy Ceków-Kolonia w czasie pokoju w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego, w tym w razie wystąpienia działań terrorystycznych lub innych szczególnych zdarzeń, a także w czasie wojny.

11

Nr 11/2008

14.04.2008r

W spr. powołania komisji przetargowej – przebudowa drogi gminnej we wsi Nowa Plewnia.

12

Nr 12/2008

24.04.2008r

W spr. powołania komisji przetargowej – rozbudowa budynku UG Ceków-Kolonia etap I stan surowy zamknięty.

13

Nr 13/2008

06.05.2008r

W spr. ogłoszenia konkursu i regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Kosmowie, dyrektora Gimnazjum w Cekowie-Kolonii.

14

Nr 14/2008

15.05.2008r

W spr. powołania komisji przetargowej – przebudowa drogi gminnej we wsi Kuźnica.

15

Nr 15/2008

19.05.2008r

W spr. zmiany budżetu i w budżecie gminy Ceków-Kolonia na 2008r.

16

Nr 16/2008

27.05.2008r

W spr. powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Gimnazjum w Cekowie-Kolonii.

17

Nr 17/2008

27.05.2008r

W spr. powołania komisji do sprzedaży gruntów rolnych oraz nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych oraz lokali stanowiących własność Gminy Ceków-Kolonia.

18

Nr 18/2008

23.06.2008r

W spr. przygotowania i przeprowadzenia na terenie gminy Ceków-Kolonia powiatowego treningu systemu wczesnego ostrzegania i systemu wykrywania i alarmowania.

19

Nr 19/2008

01.07.2008r

W spr. spisu z natury – odpis środków trwałych w używaniu – ZOZ Ceków.

20

Nr 20/2008

01.07.2008r

W spr. powołania komisji przetargowej – przebudowa drogi gminnej we wsi Plewnia.

21

Nr 21/2008

01.07.2008r

W spr. zatwierdzenia przystąpienia do realizacji projektu systemowego PKOL w ramach Działania 7.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”, realizowanego przez GOPS w Cekowie-Kolonii.

22

Nr 22/2008

07.07.2008r

W spr. powołania komisji przetargowej – dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Ceków-Kolonia.

23

Nr 23/2008

11.07.2008r

W spr. powołania komisji przetargowej – dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Ceków-Kolonia.

24

Nr 24/2008

15.07.2008r

W spr. powołania komisji przetargowej – udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego na sfinansowanie deficytu budżetu w 2008r. w wysokości 1.260.000zł

25

Nr 25/2008

31.07.2008r

W spr. powołania komisji przetargowej – dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Ceków-Kolonia.

26

Nr 26/2008

14.08.2008r

W spr. ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady (polityki) rachunkowości

27

Nr 27/2008

20.08.2008r

W spr. powołania komisji przetargowej – przebudowa drogi gminnej we wsi Morawin.

28

Nr 28/2008

03.09.2008r

W spr. powołania komisji przetargowej – rozbudowa budynku Urzędu Gminy Ceków-Kolonia etap II.

29

Nr 29/2008

10.09.2008r

W spr. powołania komisji przetargowej – rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Cekowie-Kolonii.

30

Nr 30/2008

12.09.2008r

W spr. powołania komisji przetargowej – budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Kosmowie-Kolonii, Malcówce, Kosmowie.

31

Nr 31/2008

12.09.2008r

W spr. upoważnienia kierownika GOPS w Cekowie-Kolonii do prowadzenia postępowania w spr. świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych.

32

Nr 32/2008

12.09.2008r

W spr. upoważnienia kierownika GOPS w Cekowie-Kolonii do przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz do odbioru świadczenia majątkowego.

33

Nr 33/2008

16.09.2008r

W spr. przygotowania i przeprowadzenia na terenie gminy Ceków-Kolonia wojewódzkiego treningu systemu wczesnego ostrzegania i systemu wykrywania i alarmowania.

34

Nr 34/2008

30.09.2008r

W spr. zmian budżetu Gminy Ceków-Kolonia na rok 2008

35

Nr 35/2008

12.11.2008r

W spr. zmian budżetu Gminy Ceków-Kolonia na rok 2008

36

Nr 36/2008

14.11.2008r

W spr. przyjęcia projektu budżetu gminy na rok 2009

37

Nr 37/2008

28.11.2008r

 

38

Nr 38/2008

02.12.2008r

W spr. spisu z natury – środki trwałe.

39

Nr 39/2008

08.12.2008r

W spr. określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne.

40

Nr 40/2008

15.12.2008r

W spr. przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu i bazy magazynowej OC.

41

Nr 41/2008

30.12.2008r

W spr. spisu z natury – kasa UG

42

Nr 42/2008

30.12.2008r

W spr. spisu z natury – kotłownia UG

43

Nr 43/2008

30.12.2008r

W spr. sporządzenia inwentaryzacji kont do bilansu na dzień 31.12.2008r.

44

Nr 44/2008

30.12.2008r

W spr. sporządzenie spisu z natury – środki trwałe w używaniu.

45

Nr 45/2008

30.12.2008r

W spr. ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Urząd Gminy oraz jednostki organizacyjne gminy.

46

Nr 46/2008

31.12.2008r

W spr. szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy Ceków-Kolonia.

47

Nr 47/2008

31.12.2008r

W spr. zmiany Regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze w j.s.t.

 

 

Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy 2007 r.

 

 

L.p.

Nr zarządzenia

Data wydania

Treść zarządzenia

1

Nr 1/2007

10.01.2007r

W spr. wyborów sołtysów i rad sołeckich

2

Nr 2/2007

15.01.2007r

W spr. opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych j.s.t.

3

Nr 3/2007

14.02.2007r

W spr. powołania komisji celem dokonania oceny dokumentacji niearchiwalnej z wyborów samorządowych

4

Nr 4/2007

14.02.2007r

W spr. powołania komisji przetargowej - wykonanie otworu studziennego

5

Nr 5/2007

02.03.2007r

W spr. zapewnienia okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe.

6

Nr 6/2007

15.03.2007r

W spr. przygotowania i przeprowadzenia treningu systemu wykrywania i alarmowania SWA na terenie gminy Ceków-Kolonia.

7

Nr 7/2007

28.03.2007r

W spr. wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Ceków-Kolonia.

8

Nr 8/2007

28.03.2007r

 

9

Nr 9/2007

25.04.2007r

W spr. powołania komisji przetargowej – przebudowa drogi gminnej we wsi Gostynie – Szadykierz

10

Nr 10/2007

02.05.2007r

W spr. powołania komisji przetargowej – budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Cierpiatka.

11

Nr 11/2007

07.05.2007r

W spr. powołania komisji przetargowej – budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Kamień, Beznatka, Magdalenów, Korek-II etap, Kamień, Magdalenów, Korek.

12

Nr 12/2007

08.05.2007r

W spr. powołania komisji przetargowej – rozbudowa budynku Urzędu Gminy Ceków-Kolonia-etap I stan surowy zamknięty.

13

Nr 13/2007

22.05.2007r

W spr. zmiany budżetu gminy Ceków-Kolonia na 2007r

14

Nr 14/2007

29.05.2007r

W spr. powołania komisji przetargowej – budowa-przebudowa drogi gminnej we wsi Przedzeń.

15

Nr 15/2007

04.06.2007r

W spr. powołania komisji przetargowej – budowa-przebudowa drogi gminnej we wsi Kosmów-Kolonia.

16

Nr 16/2007

14.06.2007r

W spr. przygotowania i przeprowadzenia treningu systemu wykrywania i alarmowania SWA na terenie gminy Ceków-Kolonia.

17

Nr 17/2007

14.06.2007r

 

18

Nr 18/2007

14.06.2007r

 

19

Nr 19/2007

14.06.2007r

 

20

Nr 20/2007

14.06.2007r

 

21

Nr 21/2007

14.06.2007r

 

22

Nr 22/2007

14.06.2007r

 

23

Nr 23/2007

27.06.2007r

W spr. powołania komisji przetargowej – rozbudowa budynku Urzędu Gminy Ceków-Kolonia-etap I stan surowy zamknięty.

24

Nr 24/2007

29.06.2007r

W spr. powołania komisji przetargowej – udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego na sfinansowanie deficytu budżetu w 2007r w wysokości 1.212.000zł

25

Nr 25/2007

29.06.2007r

W spr. zmiany budżetu gminy Ceków-Kolonia na 2007r

26

Nr 26/2007

10.07.2007r

W spr. ogłoszenia konkursu i regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Przespolewie Pańskim z Filią w Cekowie-Kolonii oraz dyrektora Zespołu Szkół w Kamieniu.

27

Nr 27/2007

18.07.2007r

W spr. powołania komisji przetargowej – dowóz uczniów do szkół podstawowych i Gimnazjum na terenie Gminy Ceków-Kolonia .

28

Nr 28/2007

01.08.2007r

W spr. powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Przespolewie Pańskim z Filią w Cekowie-Kolonii.

29

Nr 29/2007

01.08.2007r

W spr. powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Kamieniu

30

Nr 30/2007

04.09.2007r

W spr. powołania komisji przetargowej – przebudowa drogi gminnej we wsi Kosmów-Kolonia.

31

Nr 31/2007

07.09.2007r

W spr. przygotowania i przeprowadzenia treningu systemu wykrywania i alarmowania SWA na terenie gminy Ceków-Kolonia.

32

Nr 32/2007

24.09.2007r

W spr. powołania obwodowych komisji wyborczych.

33

Nr 32a/2007

24.09.2007r

W spr. powołania komisji do przydziału lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Ceków-Kolonia.

34

Nr 33/2007

28.09.2007r

W spr. zmiany budżetu i w budżecie gminy Ceków-Kolonia na 2007r.

35

Nr 34/2007

10.10.2007r

Zarządzenie zmieniające zarządzenie Wójta Gminy Ceków-Kolonia z dn. 24.09.2007r. Nr 32 w spr. powołania obwodowych komisji wyborczych.

36

Nr 34a/2007

18.10.2007r

W spr. zmiany budżetu i w budżecie gminy Ceków-Kolonia na 2007r.

37

Nr 35/2007

20.10.2007r

Zarządzenie zmieniające zarządzenie Wójta Gminy Zeków-Kolonia z dn. 24.09.2007r. Nr 32 w spr. powołania obwodowych komisji wyborczych, zmienione zarządzeniem Wójta Gminy Ceków-Kolonia z dn. 10.10.2007r.

Nr 34 w spr. powołania obwodowych komisji wyborczych.

38

Nr 36/2007

14.11.2007r

W spr. przyjęcia projektu budżetu na rok 2008.

39

Nr 37/2007

15.11.2007r

W spr. powołania komisji stypendialnej i ustalenia jej zadań i trybu pracy.

40

Nr 38/2007

05.12.2007r

W spr. określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne.

41

Nr 39/2007

10.12.2007r

W spr. ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 14000 EURO.

42

Nr 40/2007

10.12.2007r

W spr. ustalenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane.

43

Nr 41/2007

28.12.2007r

W spr. sporządzenia spisu z natury – kotłownia UG.

44

Nr 42/2007

28.12.2007r

W spr. sporządzenia spisu z natury – kasa UG.

45

Nr 43/2007

31.12.2007r

W spr. zmiany budżetu gminy Ceków-Kolonia na 2007r

46

Nr 44/2007

31.12.2007r

W spr. ustalenia Regulaminu przyznawania nagród uznaniowych pracownikom samorządowym.

 

 

Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy 2006 r.

 

 

L.p.

Nr zarządzenia

Data wydania

Treść zarządzenia

1

Nr 1/2006

02.01.2006r

 

2

Nr 2/2006

16.01.2006r

W spr. opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych j.s.t.

3

Nr 3/2006

03.02.2006r

W spr. powołania komisji do przydziału lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Ceków-Kolonia.

4

Nr 4/2006

06.02.2006r

W spr. określenia zasad naboru pracowników samorządowych.

5

Nr 5/2006

06.02.2006r

W spr. powołania i ustalenia składu komisji rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Ceków-Kolonia.

6

Nr 6/2006

06.02.2006r

W spr. powołania i ustalenia składu komisji rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Ceków-Kolonia.

7

Nr 7/2006

01.03.2006r

W spr. powołania komisji przetargowej -budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Morawin – III etap.

8

Nr 8/2006

14.03.2006r

W spr. przygotowania i przeprowadzenia treningu systemu wykrywania i alarmowania SWA na terenie gminy Ceków-Kolonia.

9

Nr 9/2006

21.03.2006r

W spr. powołania komisji egzaminacyjnej dla p. Agnieszki Michalak ubiegającej się o stopień awansu zawodowego.

10

Nr 10/2006

26.04.2006r

W spr. podziału referatów w Urzędzie Gminy na stanowiska pracy.

11

Nr 11/2006

 

 

12

Nr 12/2006

23.05.2006r

W spr. ogłoszenia o wakującym stanowisku w Urzędzie Gminy.

13

Nr 13/2006

23.05.2006r

W spr. powołania i ustalenia składu komisji rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Ceków-Kolonia.

14

Nr 14/2006

13.06.2006r

W spr. przygotowania i przeprowadzenia treningu systemu wykrywania i alarmowania SWA na terenie gminy Ceków-Kolonia.

15

Nr 15/2006

 

 

16

Nr 16/2006

 

 

17

Nr 17/2006

06.07.2006r

W spr. powołania komisji przetargowej – budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Kamieniu, Beznatce, Magdalenowie, Korku – etap I.

18

Nr 18/2006

17.07.2006r

W spr. powołania komisji przetargowej – przebudowa dróg gminnych – Przespolew Kościelny, Świdle – II etap.

19

Nr 19/2006

19.07.2006r

W spr. powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Morawinie.

20

Nr 20/2006

19.07.2006r

W spr. powołania komisji przetargowej – udzielenie i obsługa kredytu inwestycyjnego na budowę dróg gminnych w 2006r w wysokości 540.000zł.

21

Nr 21/2006

20.07.2006r

W spr. powołania komisji przetargowej – dowóz uczniów.

22

Nr 22/2006

20.07.2006r

W spr. wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Ceków-Kolonia.

23

Nr 23/2006

31.07.2006r

W spr. zmiany budżetu i w budżecie gminy Ceków-Kolonia na 2006r

24

Nr 24/2006

08.08.2006r

W spr. powołania i ustalenia składu komisji rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Ceków-Kolonia.

25

Nr 25/2006

11.09.2006r

W spr. zmiany na stanowisku pełnomocnika do spraw wyborów – urzędnika wyborczego w Gminie Ceków-Kolonia.

26

Nr 26/2006

15.09.2006r

W spr. powołania komisji przetargowej – dostawa oleju opałowego.

27

Nr 27/2006

22.09.2006r

W spr. przygotowania i przeprowadzenia treningu systemu wykrywania i alarmowania SWA na terenie gminy Ceków-Kolonia.

28

Nr 28/2006

28.09.2006r

W spr. powołania komisji przetargowej – przebudowa drogi gminnej we wsi Nowe Prażuchy.

29

Nr 29/2006

29.09.2006r

W spr. zmiany budżetu i w budżecie gminy Ceków-Kolonia na 2006r

30

Nr 30/2006

13.10.2006r

W spr. powołania komisji przetargowej – dostawa stolarki okiennej i drzwiowej oraz roboty ogólnobudowlane w budynku Urzędu Gminy Ceków-Kolonia.

31

Nr 31/2006

13.10.2006r

W spr. spisu z natury – Gm. Centrum Promocji, Sportu i Rekreacji

32

Nr 32/2006

22.10.2006r

W spr. powołania komisji przetargowej – prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Ceków-Kolonia w latach 2007-2010

3

Nr 33/2006

23.10.2006r

W spr. odwołania Dariusza Huberta z członka Gminnej Komisji ds Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Cekowie-Kolonii.

34

Nr 34/2006

26.10.2006r

W spr. powołania zespołów do korekty kart do głosowania w zakresie zgodności z ustalonym wzorem.

35

Nr 35/2006

 

 

36

Nr 36/2006

06.11.2006r

W spr. spisu z natury - GOK

37

Nr 36a/2006

06.11.2006r

W spr. spisu z natury – UG, Biblioteka, GOPS, OSP, GOK

38

Nr 37/2006

08.11.2006r

W spr. zmiany budżetu gminy Ceków-Kolonia na 2006r

39

Nr 38/2006

15.11.2006r

W spr. przyjęcia projektu budżetu gminy na rok 2007r

40

Nr 39/2006

17.11.2006r

W spr. powołania komisji przetargowej – przygotowywanie kanapek i obiadów jednogarnkowych dla dzieci ze szkół.

41

Nr 40/2006

08.12.2006r

W spr. przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu i bazy magazynowej OC

42

Nr 41/2006

 

 

43

Nr 42/2006

08.12.2006r

W spr. określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne.

44

Nr 43/2006

29.12.2006r

W spr. spisu z natury – kasa UG.

45

Nr 44/2006

29.12.2006r

W spr. spisu z natury – kotłownia UG.

 

 

 

 

 

 

 

Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy 2005 r.

 

L.p.

Nr zarządzenia

Data wydania

Treść zarządzenia

1

Nr 1/2005

04.01.2005r

W spr. powołania komisji przetargowej – dostawa materiałów biurowych eksploatacyjnych do kopiarek, drukarek dla UG, GZOEiAO, GOPS.

2

Nr 2/2005

17.01.2005r

W spr. opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych j.s.t.

3

Nr 3/2005

07.02.2005r

W spr. powołania obwodowej komisji wyborczej do przeprowadzenia głosowania w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Ceków-Kolonia w okręgu wyborczym Nr 1 zarządzonych na dzień 27.02.2005r.

4

Nr 4/2005

01.03.2005r

W spr. utworzenia systemu wykrywania i alarmowania gminy Ceków-Kolonia.

5

Nr 5/2005

16.03.2005r

W spr. organizacji gminnego systemu wczesnego ostrzegania.

6

Nr 6/2005

31.03.2005r

W spr. zmiany budżetu i w budżecie gminy Ceków-Kolonia na 2005r.

7

Nr 7/2005

06.04.2005r

W spr. organizacji stałego dyżuru Wójta Gminy Ceków-Kolonia na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.

8

Nr 8/2005

21.04.2005r

W spr. przygotowania i przeprowadzania treningu systemu wykrywania i alarmowania SWA na terenie gminy Ceków-Kolonia.

9

Nr 9/2005

11.05.2005r

W spr. powołania komisji przetargowej – modernizacja przebudowa drogi gminnej we wsi Kamień.

10

Nr 10/2005

18.05.2005r

W spr. powołania komisji przetargowej – termomodernizacja segmentów starej części Gimnazjum w Cekowie-Kolonii.

11

Nr 11/2005

30.05.2005r

W spr. objęcia przez Gminę Ceków-Kolonia udziałów w spółce z o.o. Oświetlenie Uliczne i drogowe z siedzibą w Kaliszu.

12

Nr 12/2005

01.06.2005r

W spr. powołania komisji przetargowej – budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Morawin – II etap.

13

Nr 13/2005

10.06.2005r

W spr. przygotowania i przeprowadzania treningu systemu wykrywania i alarmowania SWA na terenie gminy Ceków-Kolonia.

14

Nr 14/2005

22.06.2005r

W spr. powołania komisji stypendialnej i ustalenie jej zadań i trybu pracy.

15

Nr 14a/2005

22.06.2005r

W spr. powołania komisji przetargowej – sfinansowanie termomodernizacji segmentów starej części Gimnazjum w Cekowie-Kolonii.

16

Nr 15/2005

28.06.2005r

W spr. powołania komisji przetargowej – modernizacja podłóg w segmencie starej części Gimnazjum w Cekowie-Kolonii.

17

Nr 16/2005

01.07.2005r

W spr. powołania komisji przetargowej – modernizacja przebudowa drogi gminnej we wsi Szadek.

18

Nr 17/2005

12.07.2005r

W spr. powołania komisji przetargowej – przygotowanie i dostawa kanapek oraz obiadów jednogarnkowych dla szkół z terenu gminy Ceków-Kolonia.

19

Nr 18/2005

20.07.2005r

W spr. powołania komisji przetargowej – dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie gminy Ceków-Kolonia.

20

Nr 18a/2005

29.07.2005r

W spr. zmiany budżetu i w budżecie gminy Ceków-Kolonia na 2005r.

21

Nr 18b/2005

29.07.200r

W spr. organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego oraz zasad i trybu postępowania z dokumentacją w Urzędzie Gminy.

22

Nr 19/2005

03.08.2005r

W spr. powołania komisji egzaminacyjnej dla p. Arlety Pleśnierowicz ubiegającej się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

23

Nr 20/2005

03.08.2005r

W spr. powołania komisji egzaminacyjnej dla p. Olgi Leśniak ubiegającej się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

24

Nr 21/2005

03.08.2005r

W spr. powołania komisji egzaminacyjnej dla p. Ryszarda Koluśniewskiego ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

25

Nr 22/2005

03.08.2005r

W spr. powołania komisji egzaminacyjnej dla p. Agnieszki Tułacz obiegającej się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

26

Nr 23/2005

26.08.2005r

W spr. powołania komisji przetargowej – modernizacja przebudowa drogi gminnej we wsi Kuźnica.

27

Nr 24/2005

25.08.2005r

W spr. ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów – urzędnika wyborczego w gminie Ceków-Kolonia.

28

Nr 25/2005

01.09.2005r

W spr. powołania obwodowych komisji wyborczych.

29

Nr 26/2005

15.09.2005r

W spr. powołania obwodowych komisji wyborczych.

30

Nr 27/2005

15.09.2005r

W spr. powołania komisji przetargowej – wykonanie map sytuacyjno-wysokościowych oraz dokumentacji projektowej dla kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Kamień, Magdalenów, Korek, Beznatka z podłączeniem do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamień.

31

Nr 28/2005

15.09.2005r

W spr. powołania komisji przetargowej – udzielenie i obsługa kredytu na sfinansowanie budowy dróg gminnych we wsi Kamień, Szadek, Kuźnica.

32

Nr 29/2005

15.09.2005r

W spr. powołania komisji przetargowej – dostawa oleju opałowego dla Gimnazjum w Cekowie-Kolonii.

33

Nr 30/2005

12.10.2005r

W spr. powołania komisji stypendialnej i ustalenia jej zadań i trybu pracy.

34

Nr 31/2005

26.10.2005r

W spr. ustalenia i wykonania „Instrukcji postępowania w przypadku zagrożenia terrorystycznego”.

35

Nr 32/2005

27.10.2005r

 

36

Nr 33/2005

28.10.2005r

W spr. zmiany budżetu i w budżecie gminy Ceków-Kolonia na 2005r.

37

Nr 34/2005

15.11.2005r

W spr. przyjęcia projektu budżetu gminy na 2006r.

38

Nr 35/2005

 

 

39

Nr 36/2005

28.11.2005r

W spr. powołania komisji do przeprowadzenia kontroli w spr. prawidłowości przebiegu zadania „Zakup nowości wydawniczych dla biblioteki publicznej w 2005r”

40

Nr 37/2005

01.12.2005r

W spr. ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów – urzędnika wyborczego w gminie Ceków-Kolonia.

41

Nr 38/2005

01.12.2005r

W spr. określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne.

42

Nr 39/2005

21.12.2005r

W spr. powołania komisji stypendialnej i ustalenia jej zadań i trybu pracy.

43

Nr 40/2005

30.12.2005r

W spr. sporządzenia spisu z natury – kasa UG

44

Nr 41/2005

30.12.2005r

W spr. sporządzenia spisu z natury – kotłownia UG

 

 

 

 

 

 

Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy 2004 r.

 

 

L.p.

Nr zarządzenia

Data wydania

Treść zarządzenia

1

Nr 1/2004

05.01.2004r

W spr. przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, środków czystości oraz wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej.

2

Nr 2/2004

16.01.2004r

W spr. przygotowania i przeprowadzenia treningu systemu wykrywania i alarmowania SWA na terenie gminy Ceków-Kolonia.

3

Nr 3/2004

10.02.2004r

W spr. nominowania w skład komisji przetargowej – przewodniczący komisji

4

Nr 4/2004

10.02.2004r

W spr. nominowania w skład komisji przetargowej – sekretarz komisji.

5

Nr 5/2004

10.02.2004r

W spr. nominowania w skład komisji przetargowej – członek komisji.

6

Nr 6/2004

10.02.2004r

W spr. nominowania w skład komisji przetargowej – członek komisji.

7

Nr 7/2004

10.02.2004r

W spr. nominowania w skład komisji przetargowej – członek komisji.

8

Nr 8/2004

01.03.2004r

W spr. powierzenia pani Iwonie Frąszczak zadań doradcy metodycznego.

9

Nr 8a/2004

01.03.2004r

W spr. powołania pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych.

10

Nr 9/2004

10.03.2004r

W spr. przygotowania i przeprowadzenia treningu systemu wykrywania i alarmowania SWA na terenie gminy Ceków-Kolonia.

11

Nr 10/2004

22.03.2004r

W spr. wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

12

Nr 11/2004

24.03.2004r

W spr. zmiany budżetu gminy Ceków-Kolonia na 2004r.

13

Nr 12/2004

24.03.2004r

W spr. opracowania planu finansowego po zmianach zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych j.s.t.

14

Nr 13/2004

-

W spr. powołania komisji w celu zbadania warunków, w jakich przebywają zwierzęta gospodarskie.

15

Nr 14/2004

17.05.2004r

W spr. powołania obwodowych komisji wyborczych.

16

Nr 15/2004

01.06.2004r

W spr. powołania komisji przetargowej – budowa kanalizacji deszczowej w Cekowie-Kolonii.

17

Nr 16/2004r

14.06.2014r

W spr. powołania komisji przetargowej – modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Kamieniu

18

Nr 17/2004

06.07.2004r

W spr. powołania komisji egzaminacyjnej.

19

Nr 18/2004

19.07.2004r

W spr. powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola w Cekowie-Kolonii.

20

Nr 19/2004

28.07.2004r

W spr. powołania komisji przetargowej – dowóz uczniów.

21

Nr 20/2004

30.07.2004r

W spr. zmiany budżetu i budżecie gminy Ceków-Kolonia na 2004r.

22

Nr 21/2004

20.08.2004r

W spr. powołania komisji przetargowej – dostawa węgla i miału dla UG w Cekowie-Kolonii, placówek oświatowych oraz jednostek podległych.

23

Nr 22/2004

24.08.2004r

W spr. powołania komisji przetargowej – budowa kotłowni c.o. w Szkole Podstawowej w Kosmowie.

24

Nr 23/2004

27.08.2004r

 

25

Nr 24/2004

10.09.2004r

W spr. powołania komisji odbioru końcowego i przekazanie do eksploatacji inwestycji „Budowa drogi gminnej nr 1 wraz z chodnikami w Cekowie-Kolonii”.

26

Nr 25/2004

08.10.2004r

W spr. powołania komisji przetargowej – dostawa oleju opałowego do Gimnazjum w Cekowie-Kolonii.

27

Nr 26/2004

15.10.2004r

W spr. przygotowania i przeprowadzenia treningu systemu wykrywania i alarmowania SWA na terenie gminy Ceków-Kolonia.

28

Nr 27/2004

02.11.2004r

W spr. powołania komisji przetargowej – wyłonienie banku na udzielenie kredytu.

29

Nr 28/2004

15.11.2004r

W spr. przyjęcia projektu budżetu gminy na rok 2005.

30

Nr 29/2004

16.11.2004r

W spr. powołania komisji do przydziału lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy Ceków-Kolonia.

31

Nr 29a/2004

30.11.2004r

W spr. zmiany w budżecie gminy Ceków-Kolonia na 2004r.

32

Nr 30/2004

01.12.2004r

W spr. powołania komisji przetargowej – dostawa kanapek oraz obiadów do szkół podstawowych oraz gimnazjum.

33

Nr 31/2004

08.12.2004r

W spr. określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne.

34

Nr 32/2004

30.12.2004r

W spr. sporządzenia spisu z natury – kasa UG.

35

Nr 33/2004

30.12.2004r

W spr. sporządzenia inwentaryzacji kont do bilansu na dzień 31.12.2004r.

36

Nr 34/2004

30.12.2004r

W spr. powołani komisji w celu przeprowadzenia kontroli w GBP w Cekowie-Kolonii z filią w Kamieniu.

37

Nr 35/2004

30.12.2004r

W spr. sporządzenia spisu z natury – kotłownia UG.

38

Nr 36/2004

30.12.2004r

W spr. wprowadzenia polityki bezpieczeństwa systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Ceków-Kolonia.

 

 

 

 

 

Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy 2003 r.

 

L.p.

Nr zarządzenia

Data wydania

Treść zarządzenia

1

Nr 1/2003

10.01.2003r

W spr. powołania komisji do przydziału lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy Ceków-Kolonia.

2

Nr 2/2003

10.01.2003r

W spr. powołania komisji do sprzedaży gruntów rolnych oraz nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych oraz lokali stanowiących własność gminy Ceków-Kolonia.

3

Nr 2/2003

10.01.2003r

W spr. powołania członka komisji przetargowej – budowa sali gimnastycznej w Kamieniu – II etap.

4

Nr 3/2003

10.01.2003r

W spr. opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych j.s.t.

5

Nr 4/2003

17.01.2003r

W spr. przygotowania i przeprowadzenia treningu systemu wykrywania i alarmowania SWA na terenie gminy Ceków-Kolonia.

6

Nr 5/2003

22.01.2003r

W spr. wyborów sołtysów i rad sołeckich.

7

Nr 6/2003

07.02.2003r

W spr. powołania przedstawicieli na walne zebranie członków Stowarzyszenia J.S.T Ziemi Kaliskiej.

8

Nr 7/2003

10.02.2003r

W spr. powołania komisji przetargowej.

9

Nr 8/2003

20.03.2003r

W spr. sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2002r.

10

Nr 9/2003

28.03.2003r

W spr. powołania komisji przetargowej – wykonanie map sytuacyjno-wysokościowych wraz z dokumentacją projektową kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Morawin.

11

Nr 10/2003

07.04.2003r

W spr. inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej.

12

Nr 11/2003

08.04.2003r

W spr. przygotowania i przeprowadzenia treningu systemu wykrywania i alarmowania SWA na terenie gminy Ceków-Kolonia.

13

Nr 12/2003

15.05.2003r

W spr. ustanowienia pełnomocnika ds. wyborów – urzędnika wyborczego w gminie Ceków-Kolonia

14

Nr 13/2003

15.05.2003r

W spr. zmiany budżetu i w budżecie gminy.

15

Nr 13a/2003

16.05.2003r

W spr. powołania obwodowych komisji ds. referendum dla przeprowadzenia na obszarze gminy Ceków-Kolonia w dniach 7 i 8 czerwca 2003r. głosowania w ogólnokrajowym referendum w spr. wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu dot. przystąpienia RP do Unii Europejskiej.

16

Nr 14/2003

15.05.2003r

W spr. opracowania planu finansowego po zmianach zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych j.s.t.

17

Nr 15/2003

20.05.2003r

W spr. powołania komisji przetargowej – udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego.

18

Nr 16/2003

23.05.2003r

W spr. powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Kosmowie.

19

Nr 17/2003

13.06.2003r

W spr. zmiany budżetu.

20

Nr 18/2003

13.06.2003r

W spr. powołania komisji przetargowej – udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego.

21

Nr 19/2003

07.07.2003r

W spr. powołania doraźnej komisji przetargowej – wykonanie elewacji segmentów B i C Szkoły Podstawowej w Kamieniu.

22

Nr 20/2003

07.07.2003r

W spr. powołania doraźnej komisji przetargowej – wymiana podłóg w Gimnazjum w Cekowie-Kolonii.

23

Nr 21/2003

07.07.2003r

W spr. zmiany budżetu i w budżecie gminy Ceków-Kolonia na 2003r.

24

Nr 22/2003

10.07.2003r

W spr. powołania komisji egzaminacyjnej dla Zofii Bekalarek-Pakuła ubiegającej się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

25

Nr 23/2003

10.07.2003r

W spr. powołania komisji egzaminacyjnej dla Małgorzaty Kamińskiej ubiegającej się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

26

Nr 24/2003

10.07.2003r

W spr. powołania komisji egzaminacyjnej dla Renaty Haładyn ubiegającej się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

27

Nr 25/2003

10.07.2003r

W spr. powołania komisji egzaminacyjnej dla Anety Matuszewskiej ubiegającej się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

28

Nr 26/2003

11.07.2003r

W spr. powołania komisji przetargowej – budowa linii napowietrznej oświetleniowej przy drodze gminnej we wsi Morawin.

29

Nr 27/2003

14.07.2003r

W spr. powołania komisji przetargowej – modernizacja drogi gminnej we wsi Morawin.

30

Nr 28/2003

24.07.2003r

W spr. powołania komisji przetargowej – budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Morawin.

31

Nr 29/2003

25.07.2003r

W spr. powołania doraźnej komisji przetargowej – dowóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum.

32

Nr 30/2003

25.07.2003r

W spr. powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Gimnazjum w Cekowie-Kolonii.

33

Nr 31/2003

31.07.2003r

W spr. powołania komisji przetargowej – modernizacja drogi gminnej we wsi Przespolew Kościelny.

34

Nr 31a/2003

18.08.2003r

W spr. powołania członka komisji przetargowej w celu wyłonienia firmy na przebudowę drogi gminnej Kosmów – Kosmów-Kolonia.

35

Nr 32/2003

22.08.2003r

W spr. wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ceków-Kolonia.

36

Nr 33/2003

29.08.2003r

W spr. zmiany budżetu i w budżecie gminy Ceków-Kolonia na 2003r.

37

Nr 34/2003

09.09.2003r

W spr. powołania komisji przetargowej – dostawa oleju opałowego dla ZS Kamień i Gimnazjum w Cekowie.

38

Nr 35/2003

19.09.2003r

W spr. przygotowania i przeprowadzenia treningu systemu wykrywania i alarmowania SWA na terenie gminy Ceków-Kolonia.

39

Nr 36/2003

29.09.2003r

W spr. powołania komisji przetargowej – przebudowa drogi we wsi Podzborów.

40

Nr 37/2003

30.09.2003r

W spr. zmiany budżetu i w budżecie gminy Ceków-Kolonia na 2003r.

41

Nr 38/2003

30.09.2003r

W spr. przydziału środków ochron indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, środków czystości oraz wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej.

42

Nr 39/2003

24.10.2003r

W spr. powołania komisji przetargowej – bankowa obsługa budżetu gminy.

43

Nr 40/2003

24.10.2003r

W spr. zasad przeprowadzania kontroli wydatków w nadzorowanych jednostkach.

44

Nr 41/2003

13.11.2003r

W spr. powołania Obwodowej Komisji Wyborczej w Kamieniu dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Ceków-Kolonia w dniu 30 listopada 2003r.

45

Nr 42/2003

14.11.2003r

W spr. przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu i bazy magazynowej OC wg stanu na dzień 31.11.2003r.

46

Nr 42a/2003

14.11.2003r

W spr. sporządzenia spisu z natury.

47

Nr 43/2003

27.11.2003r

W spr. zmiany budżetu gminy Ceków-Kolonia na 2003r

48

Nr 44/2003

27.11.2003r

W spr. objęcia przez gminę Ceków-Kolonia udziałów w spółce z o. o. Oświetlenie Uliczne i Drogowe z siedzibą w Kaliszu

49

Nr 45/2003

27.11.2003r

W spr. objęcia przez gminę Ceków-Kolonia udziałów w spółce z o. o. Oświetlenie Uliczne i Drogowe z siedzibą w Kaliszu

50

Nr 46/2003

12.12.2003r

W spr. przyjęcia projektu budżetu gminy na rok 2004

51

Nr 47/2003

31.12.2003r

W spr. sporządzenia spisu z natury – kasa UG

52

Nr 48/2003

31.12.2003r

W spr. sporządzenia spisu z natury – kotłownia UG

53

Nr 49/2003

31.12.2003r

W spr. utworzenia Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
. .
(2015-05-05 13:04:28)
Ostatnio zmodyfikował:
. .
(2015-05-05 13:16:35)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X