☰ Menu
Urząd Gminy Ceków-Kolonia
Herb Urząd Gminy Ceków-Kolonia

Poniedziałek 13.07.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy 2020r

Nr zarządzenia

Data wydania

Treść zarządzenia

Nr 1/2020

07.01.2020r

Zasady zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców.

Nr 2/2020

10.01.2020r

Zmiany w planie finansowym UG na rok 2020.

Nr 3/2020

28.01.2020r

Informacja z wykonywania budżetu za IV kw. 2019r.

Nr 4/2020

29.01.2020r

Ustalenie terminów i harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do publicznych przedszkoli oraz do klas pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2020/2021, dla których Gmina jest organem prowadzącym.

Nr 5/2020

31.01.2020r

Zmiany  budżetu Gminy na 2020r.

Nr 6/2020

31.01.2020r

Zmiany w planie finansowym UG na rok 2020.

Nr 7/2020

31.01.2020r

Zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2020r.

Nr 8/2020

05.02.2020r

Zmiany w planie finansowym UG na 2020r.

Nr 9/2020

06.02.2020r

Wyznaczenie na obszarze gminy Ceków-Kolonia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Nr 10/2020

17.02.2020r

Ogłoszenie otwartego konkursu dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie realizacji zadań pożytku publicznego w 2020r.

Nr 11/2020

 

 

Nr 12/2020

28.02.2020r

Zmiany budżetu Gminy na 2020r.

Nr 12/2020

28.02.2020r

Zmiany budżetu Gminy na 2020r.

Nr 13/2020

28.02.2020r

Zmiany w planie finansowym UG na 2020r.

Nr 14/2020

28.02.2020r

Zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2020r.

Nr 15/2020

02.03.2020r

Przyjęcie planu wykorzystania zasobów nieruchomości na lata 2020-2022.

Nr 16/2020

10.03.2020r

Zmiany w planie finansowym UG na 2020r.

Nr 17/2020

10.03.2020r

Powołanie komisji przetargowej - „zagospodarowanie odpadów komunalnych powstałych na nieruchomościach zamieszkałych na terenie gminy Ceków-Kolonia”

Nr 18/2020

13.03.2020r

Zmiany w planie finansowym UG na 2020r.

Nr 19/2020

16.03.2020r

Ustalenie procedur w związku z występowaniem wirusa SARS-CoV-2.

Nr 20/2020

16.03.2020r

Zamknięcie obiektów wypoczynkowo-rekreacyjnych w związku z występowaniem wirusa SARS-CoV-2.

Nr 21/2020

18.03.2020r

Powołanie komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych.

Nr 22/2020

23.03.2020r

Przyjęcie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ceków-Kolonia za 2019r.

Nr 23/2020

27.03.2020r

Zmiany budżetu Gminy na 2020r.

Nr 24/2020

27.03.2020r

Zmiany w planie finansowym UG na 2020r.

Nr 25/2020

10.04.2020r

Zmiany w budżecie Gminy na rok 2020.

Nr 26/2020

10.04.2020r

Zmiany w planie finansowym UG na 2020r.

Nr 27/2020

10.04.2020r

Zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2020r.

Nr 28/2020

17.04.2020r

Ustalenie zasad odstąpienia od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadającym Gminie Ceków-Kolonia lub jej jednostkom podległym, wymienionym w art. 9 pkt 3, 4 i 13 ustawy z dnia 27.08.2009r o finansach publicznych, w stosunku do podmiotów, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Nr 29/2020

17.04.2020r

Powołanie komisji przetargowej - „Remont budynku szatni przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Kamieniu” realizowanego w ramach programu „Szatnia na medal”.

Nr 30/2020

20.04.2020r

Informacja z wykonania budżetu Gminy Ceków-Kolonia na I kw. 2020r.

Nr 31/2020

27.04.2020r

Zmiany budżetu Gminy na 2020r.

Nr 32/2020

27.04.2020r

Zmiany w planie finansowym UG na 2020r.

Nr 33/2020

27.04.2020r

Zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2020r.

Nr 31/2020

27.04.2020r

Zmiany budżetu Gminy na 2020r.

Nr 32/2020

27.04.2020r

Zmiany w planie finansowym UG na 2020r.

Nr 33/2020

27.04.2020r

Zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2020r.

Nr 34/2020

08.05.2020r

Zmiany w planie finansowym UG na 2020r.

Nr 35/2020

14.05.2020r

Powołanie komisji przetargowej - „Świadczenie usług odbierania i transportu odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Ceków-Kolonia”.

Nr 36/2020

27.05.2020r

Zmiany budżetu Gminy na 2020r.

Nr 37/2020

27.05.2020r

Zmiany w planie finansowym UG na 2020r.

Nr 38/2020

27.05.2020r

Zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2020r.

Nr 39/2020

27.05.2020r

Powołanie komisji przetargowej- „utworzenie gminnych klubów dziecięcych na terenie gminy Ceków-Kolonia”.

Nr 40/2020

27.05.2020r

Objęcie przez gminę Ceków-Kolonia dodatkowych udziałów w spółce z o. o. Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu.

Nr 41/2020

04.06.2020r

Powołanie Gminnego Biura Spisowego odpowiedzialnego za organizację i przeprowadzenie powszechnego spisu rolnego w 2020r na terenie gminy Ceków-Kolonia.

Nr 42/2020

04.06.2020r

Wyznaczenie na obszarze gminy Ceków-Kolonia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

Nr 43/2020

04.06.2020r

Powołanie komisji przetargowej - „Świadczenie usług odbierania i transportu  odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Ceków-Kolonia oraz z PSZOK”.

Nr 44/2020

04.06.2020r

Powołanie komisji przetargowej - „Utworzenie gminnych klubów dziecięcych na terenie gminy Ceków-Kolonia.

Nr 45/2020

04.06.2020r

Powołanie zespołu interdyscyplinarnego.

Nr 46/2020

17.06.2020r

Zmiany w planie  finansowym UG na 2020r.

Nr 47/2020

17.06.2020r

Zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2020r.

Nr 48/2020

25.06.2020r

Powołanie komisji przetargowej – utworzenie gminnego klubu dziecięcego nr 2 w Kamieniu.

Nr 49/2020

25.06.2020r

Powołanie komisji przetargowej – adaptacja istniejących pomieszczeń w gminnej bibliotece publicznej w Cekowie-Kolonii.

Nr 50/2020

26.06.2020r

Zmiany w planie  finansowym UG na 2020r.

Nr 51/2020

26.06.2020r

Zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2020r.

 

Wytworzył:
Wójt Gminy Ceków-Kolonia
Udostępnił:
Adrian Pera
(2020-03-03 08:59:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Pera
(2020-07-03 10:53:14)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X