☰ Menu
Urząd Gminy Ceków-Kolonia
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Wtorek 21.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rejestr Zarządzeń 2021 r.

Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy 2021r

 

L.p.

Nr zarządzenia

Data wydania

Treść zarządzenia

1

Nr 1/2021

07.01.2021r

Powołanie zespołu do nadzoru nad realizacją zamówienia - „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej – termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kamieniu”

2

Nr 1A/2021

25.01.2021r

Powołanie Gminnego Biura Spisowego i wyznaczenie Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego.

3

Nr 2/2021

27.01.2021r

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Ceków-Kolonia za IV kw. 2020r.

4

Nr 3/2021

28.01.2021r

Ustalenie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych w roku szkolnym 2021/2022, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ceków-Kolonia.

5

Nr 4/2021

29.01.2021r

Zmiany budżetu Gminy Ceków-Kolonia na 2021r.

6

Nr 5/2021

29.01.2021r

Zmiany w planie finansowym UG Ceków-Kolonia na 2021r.

7

Nr 6/2021

29.01.2021r

Zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2021r.

8

Nr 7/2021

29.01.2021r

Wprowadzenie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000zł netto, o której mowa w art. 2, ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

9

Nr 8/2021

18.02.2021r

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie realizacji zadań pożytku publicznego w 2021r.

10

Nr 9/2021

19.02.2021r

Zmiany budżetu Gminy Ceków-Kolonia na 2021r.

11

Nr 10/2021

19.02.2021r

Zmiany w planie finansowym UG Ceków-Kolonia na 2021r.

12

Nr 11/2021

24.02.2021r

Zmiany w planie finansowym UG Ceków-Kolonia na 2021r.

13

Nr 12/2021

24.02.2021r

Zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2021r.

14

Nr 13/2021

24.02.2021r.

Plan finansowy UG na 2021r  (transport osób do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-Cov-2)

15

Nr 14/2021

24.02.2021r

Plan finansowy UG na 2021r. (środki – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych)

16

Nr 15/2021

04.03.2021r

Zmiany budżetu Gminy Ceków-Kolonia na 2021r.

17

Nr 16/2021

04.03.2021r

Zmiany w planie finansowym Urzędu Gminy Ceków-Kolonia na rok 2021.

18

Nr 17/2021

04.03.2021r

Ustalenie planu finansowego do programu „Wspieraj seniora” na 2021r. (środki z funduszu przeciwdziałania Covid-19).

19

Nr 18/2021

11.03.2021r

Zmiany budżetu Gminy Ceków-Kolonia na 2021r.

20

Nr 19/2021

11.03.2021r

Zmiany w planie finansowym UG Ceków-Kolonia na 2021r.

21

Nr 20/2021

15.03.2021r

Powołanie komisji konkursowej w celu wyłonienia oferenta w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego pod nazwą „Nieodpłatne przekazanie żywności najuboższym mieszkańcom Gminy Ceków-Kolonia  wraz z dowiezieniem jej na miejsce rozładunku – Ceków-Kolonia 51” i zatwierdzenia regulaminu pracy komisji konkursowej.

22

Nr 21/2021

15.03.2021r

Ustalenie wysokości stawek czynszu dzierżawnego pod działalność usługową za grunty stanowiące własność Gminy Ceków-Kolonia.

23

Nr 22/2021

16.03.2021r

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na cele usług medycznych na czas określony do 5 lat z możliwością przedłużenia o kolejne 5 lat.

24

Nr 23/2021

18.03.2021r

Przyjęcie sprawozdania rocznego z wykonywania budżetu za 2020r.

25

Nr 24/2021

29.03.2021r

Podział dotacji z budżetu gminy na rok 2021 dla organizacji pozarządowych.

26

Nr 25/2021

29.03.2021r

Zmiany w planie finansowym UG Ceków-Kolonia na 2021r.

27

Nr 26/2021

29.03.2021r

Zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2021r.

 

Nr 28/2021

31.03.2021r

Zmiany w planie finansowym UG Ceków-Kolonia na 2021r.

 

Nr 29/2021

07.04.2021r

Powołanie komisji przetargowej - „Świadczenie usług odbierania i transportu odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Ceków-Kolonia, Lisków oraz Mycielin w podziale na 3 części.

 

Nr 30/2021

20.04.2021r

Informacja o wykonaniu budżetu gminy Ceków-Kolonia za I kw. 2021r.

 

Nr 31/2021

23.04.2021r

Zmiany budżetu gminy Ceków-Kolonia na 2021r.

 

Nr 32/2021

23.04.2021r

Zmiany w planie finansowym UG  Ceków-Kolonia na 2021r.

 

Nr 33/2021

23.04.2021r

Zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2021r.

 

Nr 34/2021

23.04.2021r

Wyznaczenie dnia dodatkowo wolnego od pracy z tytułu święta przypadającego w sobotę dla pracowników UG Ceków-Kolonia.

 

Nr 35/2021

04.05.2021r

Powołanie komisji przetargowej - „Budowa-przebudowa drogi gminnej nr 674557P Kosmów-Kuszyn.

 

 

 

 


 

Wytworzył:
Wójt Mariusz Chojnacki
(2021-01-01)
Udostępnił:
Pera Adrian
(2021-05-10 07:46:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Pera Adrian
(2021-05-10 07:56:23)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1717620