Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Urząd Gminy Ceków-Kolonia
Herb Urząd Gminy Ceków-Kolonia

Niedziela 22.04.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

oświadczenia-inne

Oświadczenia majątkowe wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta.
(Pliki *. PDF) 
Do obejrzenia dokumentów niezbędny jest zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Szybkość wyświetlania zbiorów zalezy od szybkości łącza internetowego. 
 
Przy wolnym łączu najlepszym sposobem na obejrzenie dokumentów jest ściągnięcie ich na dysk uzytkownika (kliknąć nawybranym nazwisku prawym klawiszem myszy i wybrać: Zapisz Element docelowy jako ...). 

Oświadczenia za 2016 rok

 1. Mariusz Chojnacki - Wójt Gminy Ceków-Kolonia
 2. Janusz Frątczak - Z-ca Wójta Gminy Ceków-Kolonia, Sekretarz Gminy Ceków-Kolonia
 3. Mariola Grzeszkiewicz - Skarbnik Gminy Ceków-Kolonia
 4. Wioletta Bartosik - Dyrektor Zespołu Szkół w Kamieniu
 5. Renata Pawlic - Specjalista pracy socjalnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii
 6. Marlena Siwiec - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kosmowie
 7. Małgorzata Muchlewicz - Dyrektor Zespołu Szkół w Cekowie-Kolonii
 8. Magdalena Zgirska - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Morawinie
 9. Katarzyna Węckowska - Referent ds. świadczeń socjalnych
 10. Jolanta Tomczyk - Dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Oświat w Cekowie-Kolonii
 11. Janusz Nowak - Kierownik Gminnego Centrum Promocji Kultury Sportu i Rekreacji w Cekowie-Kolonii
 12. Iwona Chowańska - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii
 13. Bożena Tułacz - Dyrektor Gminnego Przedszkola w Cekowie-Kolonii
 14. Barbara Konwińska - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
 15. Aneta Sobczak - Starszy Referent ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii
 16. Anna Adamek - Inspektor ds. wymiaru podatkowego - Urząd Gminy Ceków-Kolonia

 

2016 rok

Bożena Lazarek - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Morawinie (rozwiązanie umowy o pracę)

Magdalena Zgirska - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Morawinie

Katarzyna Węckowska - Referent ds. świadczeń socjalnych

 

Oświadczenia za 2015 rok

 1. Chojnacki Mariusz - Wójt Gminy Ceków-Kolonia
 2. Frątczak Janusz - Z-ca Wójta Gminy Ceków-Kolonia, Sekretarz Gminy Ceków-Kolonia
 3. Grzeszkiewicz Mariola - Skarbnik Gminy Ceków-Kolonia
 4. Adamek Anna - Inspektor ds. wymiaru podatkowego - Urząd Gminy Ceków-Kolonia
 5. Bartosik Wioletta - Dyrektor Zespołu Szkół w Kamieniu
 6. Chowańska Iwona - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii
 7. Konwińska Barbara - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej, Pełnomocnik Wójta ds. uzależnień w Cekowie-Kolonii
 8. Lazarek Bożena - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Morawinie
 9. Muchlewicz Małgorzata - Dyrektor Zespołu Szkół w Cekowie-Kolonii
 10. Nowak Janusz - Kierownik Gminnego Centrum Promocji Kultury Sportu i Rekreacji w Cekowie-Kolonii
 11. Pawlic Renata - Specjalista pracy socjalnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii
 12. Siwiec Marlena - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kosmowie
 13. Sobczak Aneta - Starszy Referent ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii
 14. Tomczyk Jolanta - Dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Oświat w Cekowie-Kolonii
 15. Tułacz Bożena - Dyrektor Gminnego Przedszkola w Cekowie-Kolonii

 

 

Kwiecińska Halina - rozwiązanie umowy o pracę (2015r.)

Oświadczenia za 2014 rok

 

 1. Chojnacki Mariusz - Wójt Gminy Ceków-Kolonia
 2. Kwiecińska Halina - Sekretarz Gminy
 3. Grzeszkiewicz Mariola - Skarbnik Gminy
 4. Adamek Anna -  Inspektor ds. wymiaru podatkowego - Urząd Gminy Ceków-Kolonia
 5. Bartosik Wioletta - Dyrektor Zespołu Szkół w Kamieniu
 6. Chowańska Iwona -  Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii
 7. Konwińska Barbara - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej, Pełnomocnik Wójta ds. uzależnień;
 8. Lazarek Bożena - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Morawinie;
 9. Muchlewicz Małgorzata -  Dyrektor Gimnazjum w Cekowie-Kolonii;
 10. Nowak Janusz - Kierownik Gminnego Centrum Promocji Kultury Sportu i Rekreacji w Cekowie-Kolonii
 11. Siwiec Marlena  - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kosmowie
 12. Tomczyk Jolanta - Dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Oświaty;
 13. Tułacz Bożena -  Dyrektor Gminnego Przedszkola w Cekowie-Kolonii

 

Oświadczenia na koniec VI kadencji - 2014

 

 1. Kasprzak Hieronim - Wójt Gminy Ceków-Kolonia

 

Oświadczenia za 2013 rok

 

 1. Hieronim Kasprzak - Wójt Gminy Ceków-Kolonia
 2. Halina Kwiecińska - Sekretarz Gminy
 3. Mariola Grzeszkiewicz - Skarbnik Gminy
 4. Adamek Anna - Inspektor ds. wymiaru podatkowego - Urząd Gminy Ceków-Kolonia
 5. Bartosik Wioletta - Dyrektor Zespołu Szkół w Kamieniu
 6. Chowańska Iwona -  Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii
 7. Ginalski Stanisław - Kierownik Referatu
 8. Konwińska Barbara -  Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej, Pełnomocnik Wójta ds. uzależnień
 9. Lazarek Bożena - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Morawinie
 10. Muchlewicz Małgorzata -  Dyrektor Gimnazjum w Cekowie-Kolonii;
 11. Nowak Janusz - Kierownik Gminnego Centrum Promocji Kultury Sportu i Rekreacji w Cekowie-Kolonii
 12. Siwiec Marlena - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kosmowie
 13. Tomczyk Jolanta - Dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Oświaty
 14. Tułacz Bożena -  Dyrektor Gminnego Przedszkola w Cekowie-Kolonii

 

 

Oświadczenia za 2012 rok

 

 1. Kasprzak Hieronim - Wójt Gminy Ceków-Kolonia;
 2. KwiecińskaHalina - Sekretarz Gminy;
 3. Grzeszkiewicz Mariola - Skarbnik Gminy;
 4. Adamek Anna - Inspektor ds. wymiaru podatkowego - Urząd Gminy Ceków-Kolonia;
 5. Antczak Genowefa - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Przespolewie Pańskim z filią w Cekowie-Kolonii;
 6. Bartosik Wioletta - Dyrektor Zespołu Szkół w Kamieniu;
 7. Chowańska Iwona - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii;
 8. Ginalski Stanisław Wojciech - Kierownik Referatu;
 9. Konwińska Barbara - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej, Pełnomocnik Wójta ds. uzaleznień;
 10. Lazarek Bożena - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Morawinie;
 11. Muchlewicz Małgorzata - Dyrektor Gimnazjum w Cekowie-Kolonii;
 12. Nowak Janusz - Kierownik Gminnego Centrum Promocji Kultury Sportu i Rekreacji w Cekowie-Kolonii;
 13. Siwiec Marlena- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kosmowie;
 14. Tomczyk Jolanta - Dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Oświaty;
 15. Tułacz Bożena - Dyrektor Gminnego Przedszkola w Cekowie-Kolonii.

 

 Oświadczenia za 2011 rok

 

1.   Kasprzak Hieronim - Wójt Gminy Ceków-Kolonia
2.   KwiecińskaHalina - Sekretarz Gminy;
3.   Grzeszkiewicz Mariola - Skarbnik Gminy;
4.   Adamek Anna - Inspektor ds. wymiaru podatkowego - Urząd Gminy        Ceków-Kolonia;

5.   Antczak Genowefa - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Przespolewie Pańskim z filią w Cekowie-Kolonii;
6.   Bartosik Wioletta - Dyrektor Zespołu Szkół w Kamieniu;
7.   Chowańska Iwona - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii;
8.   Ginalski Stanisław Wojciech - Kierownik Referatu.
9.   Konwińska Barbara - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej, Pełnomocnik Wójta ds. uzaleznień;
10. Lazarek Bożena - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Morawinie;
11. Muchlewicz Małgorzata - Dyrektor Gimnazjum w Cekowie-Kolonii;
12.Nowak Janusz - Kierownik Gminnego Centrum Promocji Kultury Sportu i Rekreacji w Cekowie-Kolonii;
13. 
Siwiec Marlena- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kosmowie;
14. Tomczyk Jolanta - Dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Oświaty;
15. Tułacz Bożena - Dyrektor Gminnego Przedszkola w Cekowie-Kolonii;

  Oświadczenia za 2010 rok

 

1.   Kasprzak Hieronim - Wójt Gminy Ceków-Kolonia
2.   KwiecińskaHalina - Sekretarz Gminy;
3.   Grzeszkiewicz Mariola - Skarbnik Gminy;
4.   Adamek Anna - Inspektor ds. wymiaru podatkowego - Urząd Gminy        Ceków-Kolonia;

5.   Antczak Genowefa - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Przespolewie Pańskim z filią w Cekowie-Kolonii;
6.   Bartosik Wioletta - Dyrektor Zespołu Szkół w Kamieniu;
7.   Chowańska Iwona - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii;
8.   Gil Grazyna - Inspektor ds. podatkowych - Urząd Gminy Ceków-Kolonia;
9.   Ginalski Stanisław Wojciech - Kierownik Referatu.
10. Konwińska Barbara - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej, Pełnomocnik Wójta ds. uzaleznień;
11. Lazarek Bożena - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Morawinie;
12. Muchlewicz Małgorzata - Dyrektor Gimnazjum w Cekowie-Kolonii;
13. Nowak Janusz - Kierownik Gminnego Centrum Promocji Kultury Sportu i Rekreacji w Cekowie-Kolonii;
14. 
Siwiec Marlena- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kosmowie;
15. Tomczyk Jolanta - Dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Oświaty;
16. Tułacz Bożena - Dyrektor Gminnego Przedszkola w Cekowie-Kolonii;

Oświadczenia 2010r- nowa kadencja

 
Hieronim Kasprzak - Wójt Gminy Ceków-Kolonia
 
Oświadczenia za 2009 rok

 

1.   Kasprzak Hieronim - Wójt Gminy Ceków-Kolonia
2.   KwiecińskaHalina - Sekretarz Gminy;
3.   Grzeszkiewicz Mariola - Skarbnik Gminy;
4.   Adamek Anna - Inspektor ds. wymiaru podatkowego - Urząd Gminy        Ceków-Kolonia;

5.   Antczak Genowefa - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Przespolewie Pańskim z filią w Cekowie-Kolonii;
6.   Bartosik Wioletta - Dyrektor Zespołu Szkół w Kamieniu;
7.   Chowańska Iwona - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii;
8.   Gil Grazyna - Inspektor ds. podatkowych - Urząd Gminy Ceków-Kolonia;
9.   Ginalski Stanisław Wojciech - Kierownik Referatu.
10. Konwińska Barbara - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej, Pełnomocnik Wójta ds. uzaleznień;
11. Lazarek Bożena - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Morawinie;
12. Muchlewicz Małgorzata - Dyrektor Gimnazjum w Cekowie-Kolonii;
13. Nowak Janusz - Kierownik Gminnego Centrum Promocji Kultury Sportu i Rekreacji w Cekowie-Kolonii;
14. 
Siwiec Marlena- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kosmowie;
15. Tomczyk Jolanta - Dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Oświaty;
16. Tułacz Bożena - Dyrektor Gminnego Przedszkola w Cekowie-Kolonii;
 
 
 
Oświadczenia za 2007 rok

 

1.   Kasprzak Hieronim - Wójt Gminy Ceków-Kolonia
2.   Kwiecińska Halina - Sekretarz Gminy;
3.   Grzeszkiewicz Mariola - Skarbnik Gminy;
4.   Adamek Anna - Inspektor ds. wymiaru podatkowego - Urząd Gminy        Ceków-Kolonia;
5.   Antczak Genowefa - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Przespolewie Pańskim z filią w Cekowie-Kolonii;
6.   Bartosik Wioletta - Dyrektor Zespołu Szkół w Kamieniu;
7.   Chowańska Iwona - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii;
8.   Gil Grazyna - Inspektor ds. podatkowych - Urząd Gminy Ceków-Kolonia;
9.   Ginalski Stanisław Wojciech - Kierownik Referatu.
10. Konwińska Barbara - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej, Pełnomocnik Wójta ds. uzaleznień;
11. Lazarek Bożena - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Morawinie;
12. Muchlewicz Małgorzata - Dyrektor Gimnazjum w Cekowie-Kolonii;
13. Musidlak Irena - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kosmowie;
14. Nowak Elzbieta - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Cekowie-Kolonii;
15. Nowak Janusz - Kierownik Gminnego Centrum Promocji Kultury Sportu i Rekreacji w Cekowie-Kolonii;
16. Tomczyk Jolanta - Dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Oświaty;
17. Tułacz Bożena - Dyrektor Gminnego Przedszkola w Cekowie-Kolonii;
 
                
 
Oświadczenia za 2006 rok

 

1.   Kasprzak Hieronim - Wójt Gminy Ceków-Kolonia
2.   Kwiecińska Halina - Sekretarz Gminy;
3.   Grzeszkiewicz Mariola - Skarbnik Gminy;
4.   Adamek Anna - Inspektor ds. wymiaru podatkowego - Urząd Gminy        Ceków-Kolonia;
5.   Antczak Genowefa - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Przespolewie Pańskim z filią w Cekowie-Kolonii;
6.   Bartosik Wioletta - Dyrektor Zespołu Szkół w Kamieniu;
7.   Chowańska Iwona - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii;
8.   Gil Grazyna - Inspektor ds. podatkowych - Urząd Gminy Ceków-Kolonia;
9.   Ginalski Stanisław Wojciech - Kierownik Referatu.
10. Konwińska Barbara - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej, Pełnomocnik Wójta ds. uzaleznień;
11. Lazarek Bożena - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Morawinie;
12. Muchlewicz Małgorzata - Dyrektor Gimnazjum w Cekowie-Kolonii;
13. Musidlak Irena - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kosmowie;
14. Nowak Elzbieta - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Cekowie-Kolonii;
15. Nowak Janusz - Kierownik Gminnego Centrum Promocji Kultury Sportu i Rekreacji w Cekowie-Kolonii;
16. Tomczyk Jolanta - Dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Oświaty;
17. Tułacz Bożena - Dyrektor Gminnego Przedszkola w Cekowie-Kolonii;
 

Oświadczenia 2006r - nowa kadencja

 
Hieronim Kasprzak - Wójt Gminy Ceków-Kolonia


Za 2005 r.
 
1.   Hieronim Kasprzak - Wójt Gminy Ceków-Kolonia
2.   Halina Kwiecińska - Sekretarz Gminy;
3.   Mariola Grzeszkiewicz - Skarbnik Gminy;
4.   Genowefa Antczak - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Przespolewie Pańskim z filią w Cekowie-Kolonii;
5.   Bożena Tułacz - Dyrektor Gminnego Przedszkola w Cekowie-Kolonii;
6.   Małgorzata Muchlewicz - Dyrektor Gimnazjum w Cekowie-Kolonii;
7.   Irena Musidlak - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kosmowie;
8.   Bożena Lazarek - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Morawinie;
9.   Wioletta Bartosik - Dyrektor Zespołu Szkół w Kamieniu;
10. Janusz Nowak - Kierownik Gminnego Centrum Promocji Kultury Sportu i Rekreacji w Cekowie-Kolonii;
11. Iwona Chowańska - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii;
12. Barbara Konwińska - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej, Pełnomocnik Wójta ds. uzaleznień;
13. Jolanta Tomczyk - Dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Oświaty;
14. Elzbieta Nowak - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Cekowie-Kolonii;
15. Grazyna Gil - Inspektor ds. podatkowych - Urząd Gminy Ceków-Kolonia;
16. Anna Adamek - Inspektor ds. wymiaru podatkowego - Urząd Gminy Ceków-Kolonia;
17. Stanisław Wojciech Ginalski - Kierownik Referatu.
 
Za 2004 r.
 
Kierownictwo Urzędu Gminy Ceków-Kolonia
 
Hieronim Kasprzak - Wójt Gminy                [1]  [2]  [3]  [4]
Halina Kwiecińska - Sekretarz Gminy         [1]  [2]  [3]  [4]
Mariola Grzeszkiewicz - Nowo powołana Skarbnik Gminy [1]  [2]  [3]  [4]
Krystyna Wojcieszak - Odwołana Skarbnik Gminy              [1]  [2]  [3]  [4]
 
Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, osób zarządzających i członków organów zarządzających gminną osobą prawną oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu wójta.
 
Barbara Konwińska - Dyrektor Gminnej Biblioteki, pełnomocnik Wójta ds. uzależnień   [1]  [2]  [3]  [4]
Jolanta Tomczyk - Dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Oświaty w Cekowie  [1]  [2]  [3]  [4]
Janusz Nowak - Kierownik Gminnego Centrum Promocji Kultury, Sportu i Rekreacji  [1]  [2]  [3]  [4]
Elżbieta Nowak - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego  [1]  [2]  [3]  [4]
Iwona Chowańska - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  [1]  [2]  [3]  [4]
 
Grażyna Gil - Inspektor ds. podatkowych  [1]  [2]  [3]  [4]
Anna Adamek - Inspektor ds. wymiaru podatkowego  [1]  [2]  [3]  [4]
 
Stanisław Wojciech Ginalski - Kierownik referatu  [1]  [2]  [3]  [4]
Irena Musidlak - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kosmowie  [1]  [2]  [3]  [4]
 
Wioletta Bartosik - Dyrektor Zespołu Szkół w Kamieniu  [1]  [2]  [3]  [4]
Bożena Lazarek - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Morawinie.  [1]  [2]  [3]  [4]
 
Genowefa Antczak - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Przespolewie Pańskim z filią w Cekowie-Kolonii [1]  [2]  [3]  [4]
 
 
Za 2003 r.
1.   Hieronim Kasprzak - Wójt Gminy Ceków-Kolonia (BIP - Wojewoda);
2.   Halina Kwiecińska - Sekretarz Gminy;
3.   Krystyna Wojcieszak - Skarbnik Gminy;
4.   Genowefa Antczak - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Przespolewie Pańskim z filią w Cekowie-Kolonii;
5.   Bożena Tułacz - Dyrektor Gminnego Przedszkola w Cekowie-Kolonii;
6.   Małgorzata Muchlewicz - Dyrektor Gimnazjum w Cekowie-Kolonii;
7.   Irena Musidlak - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kosmowie;
8.   Bożena Lazarek - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Morawinie;
9.   Wioletta Bartosik - Dyrektor Zespołu Szkół w Kamieniu;
10. Janusz Nowak - Kierownik Gminnego Centrum Promocji Kultury Sportu i Rekreacji w Cekowie-Kolonii;
11. Iwona Chowańska - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii;
12. Barbara Konwińska - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej, Pełnomocnik Wójta ds. uzaleznień;
13. Jolanta Tomczyk - Dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Oświaty;
14. Elzbieta Nowak - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Cekowie-Kolonii;
15. Grazyna Gil - Inspektor ds. podatkowych - Urząd Gminy Ceków-Kolonia;
16. Anna Adamek - Inspektor ds. wymiaru podatkowego - Urząd Gminy Ceków-Kolonia;
17. Stanisław Wojciech Ginalski - Kierownik Referatu. 
 
 
 
 

 

        

 

Wytworzył:
Udostępnił:
. .
(2004-07-05 14:04:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Pera
(2017-05-19 10:18:15)
 
 
ilość odwiedzin: 1047211

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X