☰ Menu
Urząd Gminy Ceków-Kolonia
Herb Urząd Gminy Ceków-Kolonia

Poniedziałek 13.07.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

AKTUALNOŚCI

 http://www.cekow-kolonia.gopsinfo.pl

 

W dniu 9 czerwca 2011r Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Cekowie-Kolonii podpisał z Wielkopolskim Urzędem

Pracy w Poznaniu aneks do umowy na realizację w roku 2011

projektu systemowego pt. „Ty też masz szansę”

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji,

poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

przez ośrodki pomocy społecznej

Do grupy docelowej rekrutowane będą 3 osoby bezrobotne

i 3 osoby nieaktywne zawodowo, korzystające ze

świadczeń pomocy społecznej.

 

Wartość projektu 65.351,56zł

Wartość dofinansowania 58.489,64zł              

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~       

    PODZIĘKOWANIA

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii serdecznie    

dziękuje sponsorom plansz o charakterze profilaktycznym z zakresu

uzależnień oraz przemocy. Dzięki Państwa ofiarności plansze

mogliśmy przekazać dla Gimnazjum w Cekowie-Kolonii

oraz dla Zespołu Szkół w Kamieniu. 

Sponsorzy:

1. Beata Wojciechowska

PHU MIX Korek 2a

2. Andrzej Różalski

PPHU ANDPOL Morawin 1

3. Piotr Haładyn

Zakład Remontowo-Budowlany Ceków-Kolonia 37

4. Agnieszka, Urszula Michalak

FRUCTOPOL-HURT s.c. Podzborów 29

5. Karol Matecki

KAR-SERWIS Morawin 44a 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2010 roku wystąpił z wnioskiem

do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu o dofinansowanie projektu

systemowy pt. „Ty też masz szansę” a współfinansowanego z

Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach:

Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój

i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1

Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki

pomocy społecznej.

Wnioskowana wartość projektu to kwota 60.363,28zł

Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej

osób niepozostających w zatrudnieniu będących jednocześnie klientami

pomocy społecznej. W ramach wnioskowanych środków przywiduje

się zatrudnienie pracownika socjalnego, do którego obowiązków,

oprócz realizacji projektu, należeć będzie świadczenie pracy

socjalnej w środowisku

  

  • KOMUNIKAT

W związku z możliwym spadkiem temperatury w trwającym sezonie zimowym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej prosi mieszkańców Gminy o zwrócenie

szczególnej uwagi na sytuację osób starszych, chorych, samotnych lub

bezdomnych zagrożonych zamarznięciem i potrzebujących pomocy.

Prosimy o zgłaszanie potrzeby udzielenia pomocy

do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii pod nr telefonu:  

 62 /76-31-080 lub 62 /76-31-445

Jednocześnie informujemy, że przez całą dobę informacje na temat

pomocy osobom bezdomnym uzyskać można

pod bezpłatnym nr infolinii: 0 800 292 137

 

  • ZAKOŃCZANO REALIZACJĘ PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO

    ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

W okresie od 1 czerwca do 31 grudnia 2009 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

realizował projekt pt. „Ty też masz szansę”, współfinansowany przez Unię Europejską

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym założeniem projektu był rozwój aktywności zawodowej osób bezrobotnych

zagrożonych wykluczeniem społecznym, będących beneficjentami ośrodka

pomocy społecznej. Uczestniczki projektu (trzy kobiety) objęte zostały

wsparciem doradcy zawodowego, psychologa, pracownika socjalnego,

a także uczestniczyły kursie opiekunki domowej i osoby niepełnosprawnej (2 osoby),

oraz w kursie obsługi kasy fiskalnej i komputera ( 1 osoba).

Ukończone kursy zostały potwierdzone stosownym zaświadczaniem.

Na realizację projektu Ośrodek pozyskał środki w wysokości 20.818,51zł
 

  • INFORMACJA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii informuje,

że mieszkańcy naszej gminy mogą skorzystać 

z bezpłatnych porad psychologa i prawnika, którzy będą dyżurować

w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu

– Plac św. Józefa 5 pokój nr 39 i 40 

Godziny przyjęć w/w specjalistów:

  • prawnik - w każdy czwartek w godz. 1200-1400

  • psycholog - w każdy piątek w godz. 1300-1500

 

 

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

 


 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X